Overgangsnormen 3 naar 4

section-4ae1052

Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB.
De leerling doet examen in 6 vakken.

Bevorderd
:
a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek vak dat in het derde leerjaar wordt afgesloten*;
b. niet meer dan 1 tekort voor het beroepsgerichte programma van de afdelingen Administratie, Bouw-,Elektro- en Metaaltechniek, Handel/Verkoop of Verzorging.
c. de 6 pakketvakken maximaal 2 tekort - minimaal 36 punten;
d. alle cijfers voor ckv moeten voldoende zijn.

Bespreekzone
Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.
Mogelijke uitkomsten:
a. over naar klas 4 BB;
b. opleggen van een taak;
c. doubleren.
* Leerlingen in de sectoren Economie en Zorg & Welzijn sluiten aan het eind van het derde leerjaar een sectorspecifiek vak af.

Alleen in dat geval geldt 1,5 tekort. Voor de leerlingen in de sector Techniek geldt 1 tekort.

Van klas 3 vmbo KB naar klas 4 vmbo KB.
De leerling doet in 6 vakken examen.

Bevorderd:
a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek vak dat in het derde leerjaar wordt afgesloten*
b. niet meer dan 1 tekort voor het beroepsgerichte programma van de afdelingen
Administratie, Bouw-, en Elektro- en Metaal-techniek, Handel/ Verkoop of verzorging.
c. de 6 pakketvakken maximaal 1,5 tekort – minimaal 36 punten;
d. alle cijfers voor ckv moeten voldoende zijn.

Bespreekzone
Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.
Mogelijke uitkomsten:
a. over naar klas 4 KB;
b. gericht bevorderen naar klas 4 BB;
c. opleggen van een taak;
d. doubleren.
* Leerlingen in de sectoren Economie en Zorg & Welzijn sluiten aan het eind van het derde leerjaar een sectorspecifiek vak af.
Alleen in dat geval geldt 1,5 tekort. Voor de leerlingen in de sector Techniek geldt 1 tekort.

Van klas 3 mavo naar klas 4 mavo
De leerling doet examen in 6 of 7 vakken.

Bevorderd:
a. niet meer dan 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het vak/de vakken die aan het eind van het derde leerjaar wordt/worden afgesloten;
b. de pakketvakken maximaal 1,5 tekort
- bij 6 pakketvakken minimaal 36 punten;
- bij 7 pakketvakken 42 punten;
c. alle cijfers voor ckv moeten voldoende zijn.

Bespreekzone
Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Mogelijke uitkomsten:
a. over naar klas 4 mavo;
b. opleggen van een taak;
c. doubleren.

Van 3 havo/atheneum/gymnasium naar 4 havo/atheneum/gymnasium
Voor de overgangsbepaling wordt het cijfer eerst afgerond tot een heel getal.
Voorbeeld: 5,5 t/m 6,4 = 6

Bevorderd:
Indien een van de volgende twee mogelijkheden geldt:

 1. alle cijfers zes of hoger;
 2. één vijf en alle andere cijfers zes of
  hoger;
 3. het gemiddelde van de vakken (zonder bo) minimaal een 6.0.

Bespreekzone:
Indien een van de volgende drie mogelijkheden geldt:

 1. Twee vijven of een vier / een vijf en een vier / drie vijven, indien:
 • het gemiddelde van de vakken (zonder bo) minimaal een 6.0 is;
 • maximaal één vijf in de gekozen vakken

Afhankelijk van de cijfers kan de rapportenvergadering besluiten tot

 • doubleren
 • overgaan op voorwaarde dat het vakkenpakket wordt aangepast
 • overgaan

Toelichting: Bepalend voor de beslissing om een leerling die in de bespreekzone zit, wel of niet te bevorderen, is:

 1. De kans op succes in het volgende leerjaar.
 2. Het feit of de leerling ‘onderaan’ of ‘bovenaan’ in de bespreekzone zit.
  Voorbeeld van een leerling die weinig kans heeft op bevordering:

  1. een leerling heeft drie vijven: eng/ec/gs (gs/ec zitten niet in vakkenpakket)
  2. het cijfer voor Engels is een 4.8 (Engels is kernvak)
  3. een paar gekozen vakken zijn net aan voldoende (tussen 5.5 en 6.2)
   cijfers.

Niet bevorderd:
In alle gevallen waarin niet voldaan wordt aan minimaal de voorwaarden voor de
bespreekzone, is de leerling niet bevorderd.

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800