Overgangsnormen 3 naar 4

section-4ae1052

Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB.
De leerling doet examen in 6 vakken.

Bevorderd
:
a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek vak dat in het derde leerjaar wordt afgesloten*;
b. niet meer dan 1 tekort voor het beroepsgerichte programma van de afdelingen
Administratie, Bouw-,Elektro- en Metaaltechniek, Handel/Verkoop of Verzorging.
c. de 6 pakketvakken maximaal 2 tekort - minimaal 36 punten;
d. alle cijfers voor ckv moeten voldoende zijn.

Bespreekzone
Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.
Mogelijke uitkomsten:
a. over naar klas 4 BB;
b. opleggen van een taak;
c. doubleren.
* Leerlingen in de sectoren Economie en Zorg & Welzijn sluiten aan het eind van het derde leerjaar een sectorspecifiek vak af.

Alleen in dat geval geldt 1,5 tekort. Voor de leerlingen in de sector Techniek geldt 1 tekort.

Van klas 3 vmbo KB naar klas 4 vmbo KB.
De leerling doet in 6 vakken examen.

Bevorderd:
a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek vak dat in het derde leerjaar wordt afgesloten*
b. niet meer dan 1 tekort voor het beroepsgerichte programma van de afdelingen
Administratie, Bouw-, en Elektro- en Metaal-techniek, Handel/ Verkoop of verzorging.
c. de 6 pakketvakken maximaal 1,5 tekort – minimaal 36 punten;
d. alle cijfers voor ckv moeten voldoende zijn.

Bespreekzone
Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.
Mogelijke uitkomsten:
a. over naar klas 4 KB;
b. gericht bevorderen naar klas 4 BB;
c. opleggen van een taak;
d. doubleren.
* Leerlingen in de sectoren Economie en Zorg & Welzijn sluiten aan het eind van het derde leerjaar een sectorspecifiek vak af.
Alleen in dat geval geldt 1,5 tekort. Voor de leerlingen in de sector Techniek geldt 1 tekort.

Van klas 3 mavo naar klas 4 mavo
De leerling doet examen in 6 of 7 vakken.

Bevorderd:
a. niet meer dan 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het vak/de vakken die aan het eind van het derde leerjaar wordt/worden afgesloten;
b. de pakketvakken maximaal 1,5 tekort
- bij 6 pakketvakken minimaal 36 punten;
- bij 7 pakketvakken 42 punten;
c. alle cijfers voor ckv moeten voldoende zijn.

Bespreekzone
Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Mogelijke uitkomsten:
a. over naar klas 4 mavo;
b. opleggen van een taak;
c. doubleren.

Van 3 havo/atheneum/gymnasium naar 4 havo/atheneum/gymnasium
Voor de overgangsbepaling wordt het cijfer eerst afgerond tot een heel getal.
Voorbeeld: 5,5 t/m 6,4 = 6

Bevorderd:
Indien een van de volgende twee mogelijkheden geldt:

 1. alle cijfers zes of hoger;
 2. één vijf (maar niet in Nederlands, Engels of wiskunde) en alle andere cijfers zes of
  hoger;
 3. het gemiddelde van de vakken (zonder bo) minimaal een 6.0 is.

Bespreekzone:
Indien een van de volgende drie mogelijkheden geldt:

 1. één vijf in de vakken Nederlands , Engels, of wiskunde en alle andere cijfers zes of
  hoger;
 2. twee vijven of een vier / een vijf en een vier / drie vijven, indien:
 • het gemiddelde van de vakken (zonder bo) minimaal een 6.0 is;
 • maximaal één vijf in de gekozen vakken

Afhankelijk van de cijfers kan de rapportenvergadering besluiten tot

 • doubleren
 • overgaan op voorwaarde dat het vakkenpakket wordt aangepast
 • overgaan

Toelichting: Bepalend voor de beslissing om een leerling die in de bespreekzone zit,
wel of niet te bevorderen, is:

 1. De kans op succes in het volgende leerjaar.
 2. Het feit of de leerling ‘onderaan’ of ‘bovenaan’ in de bespreekzone zit.
  Voorbeeld: een leerling heeft alleen voor Engels een vijf; als dat cijfer onafgerond
  een 5.3 is, dan is de kans dat deze leerling bevorderd wordt, aanzienlijk groter
  dan dat de leerling voor Engels een 4.7 heeft en nog een aantal andere matige
  cijfers.

Niet bevorderd:
In alle gevallen waarin niet voldaan wordt aan minimaal de voorwaarden voor de
bespreekzone, is de leerling niet bevorderd.
Eventueel kan via de zomerschool een leerling alsnog worden bevorderd. De school bepaalt wie daarvoor in aanmerking komen.

Locatie Kampen

 • Kamperstraatweg 1a

 • 8265 PA Kampen

 • Tel: 038 8700800

 • Algemeen: info@pieterzandt.nl

 • Facturen: facturen@pieterzandt.nl

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800