section-f995c67
section-187acab

Aanmelden

Wat fijn dat u uw kind bij ons wilt aanmelden!

Waarschijnlijk heeft u zich al in verdiept in wie wij zijn en wat wij uw kind kunnen bieden. Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier verklaart u dat u van het schoolprofiel, inclusief identiteitsverklaring, kennis heeft genomen, dit met uw kind heeft doorgenomen en er van harte mee instemt.

U verklaart op de hoogte zijn van de inhoud van het leerlingenstatuut en dat u zich hieraan conformeert en zal bevorderen dat uw kind de in dit leerlingenstatuut vastgelegde regels en voorschriften zal naleven.

Bespreking CLZ: Het kan nodig zijn dat de onderwijskundige gegevens van uw zoon/dochter reden geeft tot bespreking in de Commissie Leerling Zorg (CLZ). Dit zal dan vooral gaan over het toekennen van een zorgarrangement, plaatsing praktijkonderwijs of toekennen extra ondersteuning via lwoo. Na het insturen van het formulier geeft u toestemming tot bespreking in het CLZ (Commissie Leerlingenzorg)

section-9e065a2

Locatie Kampen

 • Kamperstraatweg 1a

 • 8265 PA Kampen

 • Tel: 038 8700800

 • Algemeen: info@pieterzandt.nl

 • Facturen: facturen@pieterzandt.nl

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800