section-e7854c9
about-section

Ons vertrekpunt?

Het Woord van God

Ben jij als christen-jongere op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs waar je je helemaal thuis voelt? Dan is de Pieter Zandt scholengemeenschap een regelrechte aanrader. De sfeer op de ‘Pieter Zandt’ sluit nauw aan bij wat je gewend bent. Dat ervaren leerlingen als heel prettig.

Ook wil onze school je toerusten voor later. Dat geldt niet alleen voor het beroep dat je kiest maar ook voor het staan als christen in deze samenleving. Vertrekpunt daarbij is de Bijbel als het Woord van God.

De ‘Pieter Zandt’ is opgericht in 1985 en is sindsdien fors gegroeid. Er zijn nu vestigingen in Kampen, Staphorst, Urk en IJsselmuiden.

Wie zijn wij van de ‘Pieter Zandt’ precies? Waar staan we voor en waar gaan we voor? Waar kun en mag je ons aan houden? De antwoorden vind je in het document 'Schoolprofiel". Daarin staat wat we onze leerlingen mee willen geven aan geestelijke bagage.

De naam Pieter Zandt komt van ds. Pieter Zandt. Hij was betrokken op het christelijk onderwijs en zette zich als Tweede Kamerlid van de SGP en ook op andere plaatsen in voor de jeugd, die hij een zeer warm hart toedroeg.

section-a5d03c9
section-a5d03c9

Ons schoolprofiel

In het schoolprofiel geven we aan:

 • wie zijn we
 • waar staan we

 

Schoolprofiel
section-0d1af12

College van Bestuur

Contactgegevens

collegevanbestuur@pieterzandt.nl
tel. 038-8700810

section-4335479
section-bab6f8f
section-a0bd27f

Medezeggenschapsraad

In overeenstemming met de Wet medezeggenschap op scholen is op de Pieter Zandt scholengemeenschap de medezeggenschapsraad ingesteld. De raad bestaat uit acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. Voor de ouders wordt er naar gestreefd dat uit elke vestiging één ouder in de MR zitting heeft.

De MR vergadert volgens een vergaderschema dat jaarlijks wordt opgesteld. Daarnaast kunnen extra vergaderingen ingepland worden wanneer de noodzaak dit vraagt. Ook worden onderwerpen in commissieverband uitgewerkt.

De verslagen van de MR vergaderingen zijn voor ouders, leerlingen en personeel toegankelijk via de portal.

Daarnaast vergadert de personele geleding van de MR (PMR) meerdere malen per jaar. Deze vergaderingen worden ingepland als er zich onderwerpen aandienen of de aandacht vragen. Het betreft dan onderwerpen die het personeel raken.

 

section-3f08260

Duurzaam doen

'Duurzaam Doen!' is een initiatief van het Hoornbeeck College. De Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs heeft besloten om structureel werk te maken van duurzaamheid. Het doel is om binnen het onderwijs een beweging tot stand te brengen. Juist ook met het oog op volgende generaties. Duurzaamheid is een opdracht. Een Bijbelse verantwoordelijkheid.

Naar duurzaam doen...
section-2a2d025

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800