section-e7854c9
section-1df40e8
about-section

Ons vertrekpunt?

Het Woord van God

Ben jij als christen-jongere op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs waar je je helemaal thuis voelt? Dan is de Pieter Zandt scholengemeenschap een regelrechte aanrader. De sfeer op de ‘Pieter Zandt’ sluit nauw aan bij wat je gewend bent. Dat ervaren leerlingen als heel prettig.

Ook wil onze school je toerusten voor later. Dat geldt niet alleen voor het beroep dat je kiest maar ook voor het staan als christen in deze samenleving. Vertrekpunt daarbij is de Bijbel als het Woord van God.

De ‘Pieter Zandt’ is opgericht in 1985 en is sindsdien fors gegroeid. Er zijn nu vestigingen in Kampen, Staphorst, Urk en IJsselmuiden.

Wie zijn wij van de ‘Pieter Zandt’ precies? Waar staan we voor en waar gaan we voor? Waar kun en mag je ons aan houden? De antwoorden vind je in het document 'Schoolprofiel". Daarin staat wat we onze leerlingen mee willen geven aan geestelijke bagage.

De naam Pieter Zandt komt van ds. Pieter Zandt. Hij was betrokken op het christelijk onderwijs en zette zich als Tweede Kamerlid van de SGP en ook op andere plaatsen in voor de jeugd, die hij een zeer warm hart toedroeg.

section-a5d03c9
section-a5d03c9

Ons schoolprofiel

In het schoolprofiel geven we aan:

 • wie zijn we
 • waar staan we

 

Schoolprofiel
Bestuur

Bestuur

Contactgegevens

bestuurder@pieterzandt.nl
tel. 038-8700810

section-4335479
section-bab6f8f
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Pieter Zandt scholengemeenschap bestaat uit 16 leden. Dat zijn 8 personeelsleden, 4 leerlingen en 4 ouders van leerlingen.

Het doel van de MR is om de belangen van de ouders, leerlingen en personeel te behartigen op bestuurlijk niveau. Daarom is er veel contact met de bestuurder. Ons (wettelijke) doel is om openheid en onderling overleg in de school te bevorderen.

We komen zo’n zes keer met de volledige bezetting en daarnaast nog enkele keren met alleen de personeelsgeleding (PMR) bijeen. Op de vergaderingen komen zowel beleidsmatige zaken alsook regelingen aan de orde die van invloed zijn op ouders, leerlingen en/of personeel.

Voorbeelden van punten die aan de orde komen zijn de begroting, het meerjarenbeleid, het jaarverslag, diverse beleidswijzigingen, de implementatie van een nieuwe CAO, subsidies van de overheid, etc.

Als u ons wilt bereiken dan kan dat via de secretaris dhr. G.K. Scholten: gkscholten@pieterzandt.nl of de voorzitter W.J. Beens: willemjan@v-kamp.nl.

section-3f08260

Duurzaam doen

'Duurzaam Doen!' is een initiatief van het Hoornbeeck College. De Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs heeft besloten om structureel werk te maken van duurzaamheid. Het doel is om binnen het onderwijs een beweging tot stand te brengen. Juist ook met het oog op volgende generaties. Duurzaamheid is een opdracht. Een Bijbelse verantwoordelijkheid.

Naar duurzaam doen...
section-2a2d025
section-4c24d98

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800