Vervoersinformatie

section-f840ccd
Inleiding

Aanvraag busabonnement

Voor het cursusjaar 2020-2021 heeft u de gelegenheid een busabonnement aan te vragen voor uw kind(eren).

Het aanvragen van een busabonnement via de Pieter Zandt is niet verplicht. U bent vrij om wel/niet een abonnement aan te vragen. Uiteraard is uw kind wel verplicht om op school te komen wanneer dit verwacht wordt.

Cursusjaar 2020-2021 start (onder normale omstandigheden) op 18 augustus 2020. Voor de aanvraag van het abonnement dient u rekening te houden met 7 werkdagen verwerkingstijd. Wij streven ernaar om elke aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Als u twijfelt of het abonnement wel aangevraagd moet worden, in verband met bijvoorbeeld een overgangsbeslissing of dat de studierichting nog niet duidelijk is, kunt u het beste nog even wachten met de aanvraag. Let bij de aanvraag van het abonnement ook op het aanstaand leerjaar van uw kind: een examenjaarabonnement is goedkoper.

Als school willen wij de ouders in vele opzichten van dienst zijn. Ondanks alle gemaakte afspraken kunnen wij niet aan elke wens gehoor geven. We hebben namelijk te maken met openbaar vervoer. Wij houden contact met de vervoersmaatschappijen en lichten ouders zo snel mogelijk in als er ontwikkelingen zijn. Zo proberen we de vervoerszaken zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het vervoer van de leerlingen blijft echter de verantwoordelijkheid van de ouders. Ook bij stakingen of andere omstandigheden, waardoor bussen niet rijden, zijn ouders verantwoordelijk voor de leerplicht van de kinderen.

Leerlingen uit Gelderland

Voor de leerlingen uit bijv. Doornspijk/Elburg/Nunspeet/Oldebroek bieden wij als school geen abonnement aan, maar verwijzen wij u naar de website en klantenservice van Keolis Nederland (Syntus). Telefoonnummer 088-0331360.

Abonnementen
Info busabonnement
Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

 • Bij de aanvraag heeft u een persoonlijke OV-chipkaart nodig op naam van het kind dat gebruik gaat maken van het abonnement. Deze OV-chipkaart moet de gehele abonnementsperiode (dus het hele schooljaar) geldig zijn. De geldigheidsdatum staat op de kaart.
 • Het aanvragen van een OV-chipkaart kan alleen via ov-chipkaart.nl.
 • OV-chipkaartnummer invullen zonder spaties en leestekens.
 • Voor nieuwe leerlingen staat het leerlingnummer op de welkomstkaart welke in juni wordt verzonden.
 • Het abonnement wordt toegezonden op het e-mailadres dat ingevuld wordt bij de aanvraag.
 • Zoon/dochter in examenjaar? Vraag dan een examenjaarabonnement aan.
 • Alleen in de winterperiode gebruik maken van het OV? Vraag dan een winterabonnement aan.

Contactformulier

Contactformulier

Vragen?

Als u vragen heeft met betrekking tot het busabonnement kunt u via onderstaand formulier contact opnemen..

Als u opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot het gedrag van passagiers (leerlingen t.o.v. elkaar), neem dan contact op met de teamleider van uw kind. Wanneer een voorval snel gemeld wordt (namen, tijdstip, gebeurtenis etc.) kunnen we wellicht snel handelen.

Stichting financiele steun

Stichting financiële steun

Doelstelling
De stichting financiële steun (SFS) is opgericht voor ouders en verzorgers die hun kind graag reformatorisch onderwijs willen laten volgen maar die de vervoerskosten niet kunnen dragen. Zo is het toch mogelijk te maken dat hun kinderen reformatorisch voortgezet onderwijs (blijven) volgen. De SFS hanteert bij de beoordeling van de aanvragen de volgende richtlijnen:

Zijn de vervoerskosten hoger dan € 1000 per kind per jaar en is er een redelijke onderbouwing van de aanvraag, dan betaalt de SFS de vervoerskosten boven € 1000 per kind per jaar.
Is er sprake van bijzondere omstandigheden, dan kan ook voor (het deel van de) vervoerskosten tot € 1000 euro een aanvraag ingediend worden. Hiervoor vragen wij u om uw verzamelinkomen van het voorgaande jaar mee te sturen.
Wanneer u gebruikt wilt maken van deze regeling, dan vragen wij u hiervoor een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt opvragen bij de heer J. Mulder (jmulde[email protected] of via tel. 038-8700940).

Giften voor de SFS
Voor dit doel zijn giften zeer welkom! Wilt u donateur van de SFS worden, dan zien we uw aanmelding graag tegemoet via [email protected]

Contactgegevens van de SFS
Postbus 296 8260 AG Kampen
Bankrekening SFS NL46RABO0159131316. (RSINnr. 813662734)

De stichting staat los van de schoolfinanciën. Dit betekent dat de school zelf, vanuit haar doelsubsidie (die gericht is op onderwijskundige zaken), hierin niet mag bijspringen.

Bestuur van de Stichting
A. Wichers, voorzitter
J. van Putten, secretaris/penningmeester
M. Hoefnagel, lid

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800