Vervoersinformatie

section-f840ccd
Inleiding

Een OV-abonnement via de Pieter Zandt

Voor het cursusjaar 2021-2022 bieden wij u weer de mogelijkheid een OV-abonnement aan te vragen voor uw zoon/dochter. Het aanvragen van een abonnement via de Pieter Zandt is niet verplicht.

Als school bieden we alleen abonnementen aan voor een hele schoolweek reizen.

Een abonnement kan alleen aangevraagd worden voor leerlingen van de Pieter Zandt. Vervoer van en naar bijvoorbeeld het Hoornbeeck College dient u zelf te regelen.

Overgangsbeslissing/studierichting
Als u twijfelt of het abonnement al wel aangevraagd moet worden, in verband met bijvoorbeeld een overgangsbeslissing of dat de studierichting nog niet zeker is, kunt u het beste nog even wachten tot daar meer duidelijkheid over is.

Aanvragen voor 9 juli 2021
Cursusjaar 2021-2022 start op D.V. 24 augustus 2021. Wij streven ernaar om elke aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Voor abonnementsaanvragen die gedaan zijn op of voor 9 juli 2021 kunnen wij garanderen dat deze ruim voor aanvang van het nieuwe cursusjaar bij u binnen zijn. Voor aanvragen na die datum streven wij ernaar om deze zo snel mogelijk in behandeling te nemen.
Let bij de aanvraag van het abonnement ook op het aanstaand leerjaar van uw kind: een examenjaarabonnement is goedkoper.

Betalingsverplichting
Als u eenmaal een OV-abonnement heeft aangevraagd gaat u een betalingsverplichting aan met de Pieter Zandt. Opzeggen van het abonnement kan te allen tijde, zie hiervoor het tabblad ‘opzeggen abonnement’. De eventueel tussentijds gemaakte kosten zijn voor rekening van de ouder(s).

OV-chipkaart en zichtkaart
Leerlingen van de Pieter Zandt gebruiken voor het vervoer van en naar school een OV-chipkaart: hierop staat het aangevraagde abonnement. Dit is het officiële vervoersbewijs. Na aanvraag van een abonnement krijgt u een mail van Connexxion met instructies om het abonnement op de OV-chipkaart te kunnen laden.
Naast de OV-chipkaart wordt er voor leerlingen met een AVIJ-abonnement een zichtkaart thuisgestuurd. Deze kaart is bedoeld om het vervoer gestroomlijnder te laten verlopen bij het in- en uitstappen van het groepsvervoer. Deze kaart is niet het officiële vervoersbewijs. Leerlingen zijn verplicht beide kaarten bij zich te hebben tijdens de reis.

Er worden door Connexxion gedurende het schooljaar controles uitgevoerd op het bezit van een geldige OV-abonnement én zichtkaart. Kan de leerling dit niet tonen, dan wordt er een boete uitgedeeld

Algemeen
De Pieter Zandt houdt nauw contact met de vervoersmaatschappijen. Wijzigingen in het jaarrooster worden zo goed mogelijk afgestemd met de vervoerder. Ondanks alle gemaakte afspraken wordt er niet aan elke wens gehoor gegeven, omdat we te maken hebben met openbaar vervoer.
Het vervoer van de leerlingen blijft de verantwoordelijkheid van de ouders. Ook bij stakingen of andere omstandigheden, waardoor bussen niet rijden, zijn ouders verantwoordelijk voor de leerplicht van de kinderen.

Leerlingen uit Gelderland
Voor de leerlingen uit bijv. Doornspijk/Elburg/Nunspeet/Oldebroek bieden wij als school geen abonnement aan, maar verwijzen wij u naar de website en klantenservice van Keolis Nederland (RRReis). Telefoonnummer 088-0331360.

section-f422943
section-6cd0bbb

Met dit abonnement kan zeven dagen per week onbeperkt gereisd worden met de buslijnen van OV Regio IJsselmond in de provincie Flevoland en in Noord West Overijssel (zie lijst). Het abonnement is ook geldig op de OV Regio IJsselmond bussen die rechtstreeks naar de Pieter Zandt rijden. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de Blauwnettrein op de lijn Zwolle-Kampen. Niet op de NS-lijn Zwolle-Kampen Zuid. Voor reizigers op de treinlijn Zwolle-Kampen moet er in- en uitgecheckt worden bij de Blauwnetpoortjes.

Het abonnement komt op de persoonlijke OV-chipkaart te staan. Bij een reis met de bus moet er op de gebruikelijke wijze worden in- en uitgecheckt. Op sommige scholierenlijnen naar de Pieter Zandt rijden bussen zonder chipkaart apparatuur. De buschauffeur kan vragen naar de OV-chipkaart én de bijgeleverde zichtkaart. Beide kaarten moeten verplicht mee tijdens de reis.

Hoogeveen
Het abonnement Altijd Vrij IJsselmond is ook geldig op de scholierenlijn, voor leerlingen die in Hoogeveen opstappen. Als deze leerlingen gebruik maken van de lijndienst (buiten de reguliere schooltijden), zal er wel een klein gedeelte betaald moeten worden.

Leerlingen die buiten de regio’s van het Altijd Vrij IJsselmond abonnement vallen, kunnen een Net-abonnement aanvragen. Dit geldt voornamelijk voor leerlingen uit de regio Andijk/Enkhuizen.

De tarieven voor de verschillende abonnementen zijn vastgesteld door Connexxion en staan hieronder vermeld. De tarieven vloeien voort uit de zakelijke overeenkomst die de Pieter Zandt voor de ouders sluit, met vervoerder Connexxion.

De tarieven zijn gebaseerd op de schooldagen volgens de jaarplanning 2021-2022.

Altijd Vrij IJsselmond

 • Schooljaar 24-08-2021 t/m 08-07-2022      : € 1085,14
 • Examenjaar 24-08-2021 t/m 25-05-2022      : € 937,46
 • Winterperiode 25-10-2021 t/m 25-03-2022  : € 524,66

Net-abonnement

 • Schooljaar 24-08-2021 t/m 08-07-2022      : € 1746,35
 • Examenjaar 24-08-2021 t/m 25-05-2022      : € 1507,47
 • Winterperiode 25-10-2021 t/m 25-03-2022  : € 839,72

Alle prijzen zijn inclusief € 14,52 servicefee. Dit zijn de servicekosten die Connexxion bij elk abonnement rekent.

Factuur
In september krijgt u van de Pieter Zandt een factuur voor het OV-abonnement. Op deze factuur staat het door u bestelde abonnement met het bedrag zoals hierboven genoemd. De factuur wordt in de loop van het jaar in 3x geïncasseerd (rond de 15e van de maanden oktober, januari, april).
De Pieter Zandt betaalt alle abonnementen, gelijk bij aankoop, aan Connexxion. De Pieter Zandt verkoopt geen OV-abonnementen aan ouders, maar is uitsluitend tussenpersoon (tussen openbaar vervoer en de ouders).

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

 • Bij de aanvraag heeft u een persoonlijke OV-chipkaart nodig op naam van het kind dat gebruik gaat maken van het abonnement. Deze OV-chipkaart moet de gehele abonnementsperiode (dus het hele schooljaar) geldig zijn. De geldigheidsdatum staat op de kaart.
 • OV-chipkaartnummer invullen zonder spaties en leestekens.
 • Het abonnement wordt toegezonden op het e-mailadres dat ingevuld wordt bij de aanvraag.
 • Zoon/dochter in examenjaar? Vraag dan een examenjaarabonnement aan.

Contactformulier

Contactformulier

Vragen?

Als u vragen heeft met betrekking tot het OV-abonnement kunt u via onderstaand formulier contact opnemen.

Als u opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot het gedrag van passagiers (leerlingen t.o.v. elkaar), neem dan contact op met de teamleider van uw kind. Wanneer een voorval snel gemeld wordt (namen, tijdstip, gebeurtenis etc.) kunnen we wellicht snel handelen.

Stichting financiele steun

Stichting financiële steun

Doelstelling
De stichting financiële steun (SFS) is opgericht voor ouders en verzorgers die hun kind graag reformatorisch onderwijs willen laten volgen maar die de vervoerskosten niet kunnen dragen. Zo is het toch mogelijk te maken dat hun kinderen reformatorisch voortgezet onderwijs (blijven) volgen. De SFS hanteert bij de beoordeling van de aanvragen de volgende richtlijnen:

Zijn de vervoerskosten hoger dan € 1100 per kind per jaar en is er een redelijke onderbouwing van de aanvraag, dan betaalt de SFS de vervoerskosten boven € 1100 per kind per jaar.
Is er sprake van bijzondere omstandigheden, dan kan ook voor (het deel van de) vervoerskosten tot € 1100 euro een aanvraag ingediend worden. Hiervoor vragen wij u om uw verzamelinkomen van het voorgaande jaar mee te sturen.
Wanneer u gebruikt wilt maken van deze regeling, dan vragen wij u hiervoor een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt opvragen bij de heer J. Mulder (jmulder@pieterzandt.nl of via tel. 038-8700940).

Giften voor de SFS
Voor dit doel zijn giften zeer welkom! Wilt u donateur van de SFS worden, dan zien we uw aanmelding graag tegemoet via finadm@pieterzandt.nl.

Contactgegevens van de SFS
Postbus 296 8260 AG Kampen
Bankrekening SFS NL46RABO0159131316. (RSINnr. 813662734)

De stichting staat los van de schoolfinanciën. Dit betekent dat de school zelf, vanuit haar doelsubsidie (die gericht is op onderwijskundige zaken), hierin niet mag bijspringen.

Bestuur van de Stichting
A. Wichers, voorzitter
J. van Putten, secretaris/penningmeester
M. Hoefnagel, lid

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800