section-f840ccd
section-1bbf403

Aanvraag busabonnement

Als je het vervoersabonnement via school besteld is deze goedkoper dan wanneer je het direct bij Connexxion koopt. Er is hiervoor een speciale overeenkomst afgesloten met Connexxion. Ouders zijn uiteraard vrij om een abonnement buiten school om aan te schaffen. Als school houden wij contact met de vervoersmaatschappijen.

Als het OV staakt of wanneer om een andere reden de bussen niet rijden wordt er verwacht dat de leerlingen op een andere manier toch naar school komen. Ouders zijn verantwoordelijk zijn voor de juiste werking van het abonnement.

Voor opmerkingen, klachten of vragen met betrekking tot vervoer, hebben de diverse vervoersmaatschappijen een eigen telefoonlijn:
Connexxion: 0900-2666399, www.connexxion.nl, vermeld er wel bij dat het een abonnement betreft dat afgesloten is via de Pieter Zandt.
Syntus (Elburg/Nunspeet/Oldebroek) is: 088 - 0331360, www.syntusgelderland.nl.

section-3eb8085
section-b430233
section-a1db572

Aanvraagformulier

Wij vragen u vriendelijk het busabonnement aan te vragen vóór 1 juli 2020. Deze aanvraag geldt alleen voor PZ-leerlingen. Voor aanvragen die worden ingediend na deze datum, kunnen wij niet garanderen dat het abonnement op tijd geleverd wordt.

Houd u s.v.p. bij de aanvraag van het busabonnement de persoonlijke OV-chipkaart bij de hand. De OV-chipkaart dient de hele abonnementsperiode geldig te zijn. Als dat niet het geval is kan de aanvraag voor het abonnement niet verwerkt worden. Heeft u de OV-chipkaart nog niet aangevraagd doe dat dan eerst via www.ov-chipkaart.nl.
Voor het abonnement vragen we het leerlingnummer. Deze staat vermeld in de aanhef van de mail die u ontvangen heeft.

section-e2f9f0c

Stichting financiële steun

Doelstelling
De stichting financiële steun (SFS) is opgericht voor ouders en verzorgers die hun kind graag reformatorisch onderwijs willen laten volgen maar die de vervoerskosten niet kunnen dragen. Zo is het toch mogelijk te maken dat hun kinderen reformatorisch voortgezet onderwijs (blijven) volgen. De SFS hanteert bij de beoordeling van de aanvragen de volgende richtlijnen:

Zijn de vervoerskosten hoger dan € 1000 per kind per jaar en is er een redelijke onderbouwing van de aanvraag, dan betaalt de SFS de vervoerskosten boven € 1000 per kind per jaar.
Is er sprake van bijzondere omstandigheden, dan kan ook voor (het deel van de) vervoerskosten tot € 1000 euro een aanvraag ingediend worden. Hiervoor vragen wij u om uw verzamelinkomen van het voorgaande jaar mee te sturen.
Wanneer u gebruikt wilt maken van deze regeling, dan vragen wij u hiervoor een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt opvragen bij de heer J. Mulder (jmulder@pieterzandt.nl of via tel. 038-8700940).

Giften voor de SFS
Voor dit doel zijn giften zeer welkom! Wilt u donateur van de SFS worden, dan zien we uw aanmelding graag tegemoet via finadm@pieterzandt.nl.

Contactgegevens van de SFS
Postbus 296 8260 AG Kampen
Bankrekening SFS NL46RABO0159131316. (RSINnr. 813662734)

De stichting staat los van de schoolfinanciën. Dit betekent dat de school zelf, vanuit haar doelsubsidie (die gericht is op onderwijskundige zaken), hierin niet mag bijspringen.

Bestuur van de Stichting
A. Wichers, voorzitter
J. van Putten, secretaris/penningmeester
M. Hoefnagel, lid

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Locatie Kampen

 • Kamperstraatweg 1a

 • 8265 PA Kampen

 • Tel: 038 8700800

 • Algemeen: info@pieterzandt.nl

 • Facturen: facturen@pieterzandt.nl

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800