Overgangsnormen 2 naar 3

section-4ae1052
2BB

Gemiddelde determinatie

 • ECO: gem. van 4x eco + 2x (ne, en, wi) + 1x (gs, ak, bi)
 • PIE/BWI: gem. van 4x tc + 2x (ne, en, wi) + 1x (gs, ak, bi)
 • ZW: gem. van 4x zw + 2x (ne, en, wi) + 1x (gs, ak, bi)

 

Gem. determinatie hoger 7.8 = kbl
Gem determinatie tussen 7.5 - 7.8 = bespreken bbl/kbl
Gem. determinatie tussen 6.0 - 7.5 = bbl
Gem. determinatie lager 6.0 = bespreken
Gem. vakken gd, mu, bv, bo lager 6.0 = bespreken
2KB

Gemiddelde determinatie

 • ECO: gem. van 4x eco + 2x (ne, en, wi) + 1x (du, gs, ak, bi)
 • PIE/BWI: gem. van 4x tc + 2x (ne, en, wi) + 1x (gs, ak, bi)
 • ZW: gem. van 4x zw + 2x (ne, en, wi) + 1x (gs, ak, bi)

 

Gem. determinatie hoger 7.8 = mavo
Gem. determinatie tussen 7.5-7.8 = bespreken kbl/mavo
Gem. determinatie tussen 6.0-7.5 = kbl
Gem. determinatie lager 6.0 = doubleren of bbl
Gem. vakken gd, mu, bv, bo lager 6.0 = bespreken
2 Mavo

Gemiddelde determinatie = gemiddelde van 2x (ne, en, wi) + 1x (du, gs, ak, bi, na, ec, dp, bv)

 

Gem. determinatie hoger 7.8 = havo/vwo
Gem. determinatie tussen 7.5 - 7.8 = bespreken mavo/havo
Gem. determinatie tussen 6.0 - 7.5 = mavo
Gem. determinatie lager 6.0 = doubleren of kbl
Gem. vakken gd, mu, bo lager 6.0 = bespreken
2 Havo/Vwo

Berekening gemiddelde determinatie =

 • Gemiddelde M van 2x (ne, en, wi, fa, du, gs, ak, ec, tek) + 1x (gr, la)
 • Gemiddelde N van 3x (wi) + 2x (ne, en, du, fa, ntc, bi)
 • Gem. determinatie hoger 7.5 = vwo
  Gem. determinatie tussen 7,2-7,5 = bespreken havo/vwo
  Gem. determinatie tussen 6.0-7.2 = havo
  Gem. determinatie lager 6.0 = doubleren of mavo
  Gem. overige vakken lager 6.0 = bespreken
  2 Gymnasium

  Voor de overgangsbeslissing wordt gebruik gemaakt van het overgangscijfer. Dit is een gewogen gemiddelde van de  eindrapportcijfers dat op de volgende manier wordt bepaald:

  Overgangscijfer klas 1 = (2x (ne, en, wi) + 1x (gd, fi, la, gr, fa, du, bi, to, nastec, gs, ak, ec, bv, mu, bo)) / 21

  Voor alle genoemde vakken geldt het rapportcijfer dat wordt berekend op één decimaal.

  Modules en projecten worden beoordeeld met onvoldoende (O), voldoende (V) of goed (G).

  A. Een leerling is bevorderd als:
  1. Het overgangscijfer 6,5 of hoger is.
  2. En alle modules en projecten voldoende of goed zijn afgesloten.
  3. En voor de cijfers op het eindrapport geldt dat
  - alle cijfers 5,5 of hoger zijn
  of
  - maximaal drie cijfers hoger dan of gelijk aan 4,5 en lager dan 5,5 zijn, waarvan ten hoogste één kernvak (ne/en/wi)
  - en de overige cijfers 5,5 of hoger zijn
  of
  - één cijfer hoger dan of gelijk aan 3,5 en lager dan 4,5 is, zijnde geen kernvak (ne/en/wi)
  - en maximaal één cijfer hoger dan of gelijk aan 4,5 en lager dan 5,5 is
  - en de overige cijfers 5,5 of hoger zijn.
  B. Een leerling zit in de bespreekzone als:
  1. Het overgangscijfer 6,0 of hoger is en lager is dan 6.5, en/of aan de eisen van 2 - zoals bij A geformuleerd - niet is voldaan.
  C. Een leerling doubleert als:
  1. - Het overgangscijfer lager is dan 6.0
  of
  2. Aan de eisen van 3 – zoals bij A geformuleerd – niet is voldaan.

  Als een leerling in de bespreekzone zit, kan het resultaat van de bespreking zijn:
  - doubleren
  - bevorderen naar klas 3 niet zijnde het gymnasium
  - bevorderen naar klas 3 gymnasium

  Locatie Kampen

  Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

  Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

  Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800