Jaarplanning

maandag 4 september 2023
 • Startvergadering personeel 8.30 uur
 • Interne warme overdrachten 12.30 tot 15.00 uur
 • Deze week: afname rekenoefentoetsen 4H/4V/5V
 • ’s Avonds schooljaaropening
 • Rome reis 6VWO
dinsdag 5 september 2023
 • Flexweek 1 Kampen
 • Introductie brugklas en Pro1, overige klassen zoveel mogelijk les
 • Introductieprogramma 3VMBO -TC + klas 2/3Kampen
 • Introductieprogramma 4H/5H dag 1
 • Introductiedag 3M 's ochtends intro bij mentor, vanaf 11:15 sportief programma
 • Stagevoorbereiding 4BB/KB Techniek/ZW & ECO
woensdag 6 september 2023
 • Stage 4BB/KB Techniek /ZW & ECO
 • Introductieprogramma 3VMBO -TC
 • Introductieprogramma 4H/5H dag 2
 • Kamp 3 Vmbo ECO
 • Excursie CKV 3Vmbo-TC
donderdag 7 september 2023
 • Fotograaf ljr 1 Kampen (studio)
 • Stage 4BB/KB Techniek/ZW & ECO
 • Introductieprogramma 3VMBO-TC
 • CREVO 4H (dag 1)
 • Kamp 3 Vmbo ECO
 • Excursie CKV 3M Kampen
vrijdag 8 september 2023
 • Wijzigingen nieuw rooster bekend
 • Fotograaf leerjaar 1 Kampen (studio)
 • Stage 4BB/KB Techniek /ZW & ECO
 • Introductieprogramma 3VMBO-TC
 • Actiedag 4H (Present);
 • Werken aan PWS- 5H 4e + 5e uur
 • Werken aan PWS- 6V 6e + 7e uur
 • Kamp 3 Vmbo ECO
maandag 11 september 2023
 • Flexweek 1 Urk, Ijsselmuiden, Staphorst
 • Fotograaf leerjaar 1 IJselmuiden  (aula)
 • Thema- avond kerkenraden
dinsdag 12 september 2023
 • Fotograaf leerjaar 1 IJsselmuiden  (aula)
woensdag 13 september 2023
 • Fotograaf leerjaar 1 Urk (Aula)
 • Voorlichtingsavond ouders 4+5 Havo + 4 Vwo
donderdag 14 september 2023
 • Fotograaf leerjaar 1 Urk (Aula)
 • Introductieprogramma klas 1 IJsselmuiden
 • Voorlichtingsavond ouders 4M Kampen
vrijdag 15 september 2023
 • Fotograaf leerjaar 3 en 4 Urk (Aula)
 • Introductieprogramma klas 2 IJsselmuiden
maandag 18 september 2023
 • Voorlichtingsavond 3 BB/KB/Mavo Kampen
 • Fotograaf leerjaar 1 Staphorst  (aula)
dinsdag 19 september 2023
 • Ouderavond klas 1,2,3,4 Urk + toelichting door decaan
 • Ouderavond klas 1 en 2 Staphorst
 • Fotograaf leerjaar 2 Staphorst  (aula)
 • Deadline- doorgeven overplaatsingen van ll op 25-09 aan roosterkamer (mogelijkheid 1/4)
woensdag 20 september 2023
 • Ouderavond IJsselmuiden ljr 1
 • Ouderavond leerjaar 1 Kampen, Pro + Quvier
 • Fotograaf leerjaar 3 Staphorst  (aula)
maandag 25 september 2023
 • Nieuw rooster
 • Fotograaf leerjaar 6 Kampen  (studio)
dinsdag 26 september 2023
 • Fotograaf leerjaar 5 Kampen  (studio)
woensdag 27 september 2023
 • Fotograaf leerjaar 4 Kampen  (studio)
donderdag 28 september 2023
 • Fotograaf leerjaar 3 Kampen  (studio)
 • Leerlingen Kampen na het 6e uur vrij i.v.m. afscheid J. van Putten
dinsdag 3 oktober 2023
 • Voorlichtingsavond 3HVG Kampen/Staphorst op locatie Kampen
 • Voorlichtingsavond 3 en 4 Vmbo Staphorst
woensdag 4 oktober 2023
 • Leerlingen vrij
 • Team - ontwikkelmoment 8.00 uur tot 16.30.00 uur
dinsdag 10 oktober 2023
 • Voorlichtingsavond ouders locatie Urk (Waypoint/beloved)
maandag 16 oktober 2023
 • Roosterwensen periode 2 bij roosterkamer aanleveren
 • Flexweek 2
 • Romereis 5 VWO
 • Deze week: stage 4 KB ZW en EC
 • Excursie CKV 3 M K/Stp/Urk
 • Excursie CKV 3Vmbo-TC
 • Deze week Projectdagen 1+2 Gym
 • Sectorwerkstuk 4M, hele dag
 • Deze week starten: LOB-mentorgesprekken klas 2 B/K, mentoren zetten def. profielkeuze in Zermelo (afronden voor 8 dec)
 • Deze week starten: LOB-mentorgesprek vervolgopleiding klas 4 B/K/M (afronden 1 dec)
 • Carrousel Hoornbeeck-OVG 2VMBO alle locaties
dinsdag 17 oktober 2023
 • Excursie CKV 3VMBO ZW/ECO
 • PWS-dag 5H 4e + 5e uur
 • PWS-dag 6V 6e + 7e uur
 • Deadline- doorgeven overplaatsingen van ll op 30-10 aan roosterkamer (mogelijkheid 2/4)
 • Carrousel Hoornbeeck-OVG 2VMBO, alle locaties (ochtend)
woensdag 18 oktober 2023
 • Lessenmarathon Vwo 3-6
 • Engelandreis 4 mavo alle locaties
 • Schoolkamp 3 Vmbo ZW

'CKV-dag 4H/4V

donderdag 19 oktober 2023
 • Praktijkdag stage 4 havo (pc lokaal)
 • Engelandreis 4 mavo alle locaties
 • Schoolkamp 3 Vmbo ZW
vrijdag 20 oktober 2023
 • Schoolkamp 3 Vmbo ZW
maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023Herfstvakantie
woensdag 1 november 2023Dankdag
vrijdag 3 november 2023
 • Maatwerkmiddag locatie Staphorst
woensdag 8 november 2023
 • Tentamen HV
donderdag 9 november 2023
 • Tentamen HV
 • Tec- Event klas 2 VMBO alle locaties (excursie buiten school)
vrijdag 10 november 2023
 • Tentamen HV
maandag 13 november 2023
 • Geen overplaatsingen meer VMBO 3
 • Tentamen BB/KB in lokaal
 • Tentamen HV/M
dinsdag 14 november 2023
 • Tentamen BB/KB in lokaal
 • Tentamen HV/M
woensdag 15 november 2023
 • Tentamen HV/M
 • Tentamen BB/KB in lokaal
donderdag 16 november 2023
 • Tentamen BB/KB in lokaal
 • Tentamen HV/M
vrijdag 17 november 2023
 • Tentamen BB/KB in lokaal
 • Tentamen HV/M
 • Einde periode 1
maandag 20 november 2023
 • Nieuw rooster gaat in
 • Tentamen M-tekenen S/U naar Kampen (in Aula)
dinsdag 21 november 2023
 • Oriëntatiedag klas 2 basis/kader U/IJ/S/K in Kampen (lessen volgen bij de verschillende profielen
 • Profiel-örientatieavond ouders en leerlingen klas 2 basis/kader U/IJ/S/K in Kampen
woensdag 22 november 2023
 • Open lesmorgen groep 8 alle locaties (organisatie admin)
 • De dag voor een ander (leerjaar 2 VMBO onderbouw Kampen)
dinsdag 28 november 2023
 • Leerlingen vrij
 • Team  - ontwikkelmoment 8.00 uur tot 12.00 uur
 • Vakgroep - 12.30 tot 16.30 uur
woensdag 29 november 2023
 • Lesmorgen toekomstige gymnasium leerlingen (groep8)
woensdag 6 december 2023
 • Lesmorgen toekomstige gymnasium leerlingen (groep8)
donderdag 7 december 2023
 • Voorlichtingsavond beroepen en opleidingen 3,4,5,6 VMBO/H/V/G /Pro
 • Najaarsmarkt mini-ondernemingen ECO (kleine aula)
vrijdag 8 december 2023
 • Keuze 2e klas BB/KB, mentoren hebben de def. profielkeuze in Zermelo gezet
 • Ondertekening profielkeuze door ouders in Zermelo tot uiterlijk 20 dec.
 • Huiswerkvrij 3H, 3V, 3G, 3+ 4VMBO
dinsdag 12 december 2023
 • Mentorgespreksavond 19.00-22.15 uur alle locaties
dinsdag 19 december 2023
 • Mentorgespreksavond 19.00-22.15 uur alle locaties
woensdag 20 december 2023
 • Herkansing P1> 1e 2 uur  H4 en 5/en 6V
 • Deadline ondertekening profielkeuze in Zermelo door ouders klas 2bb/kb
donderdag 21 december 2023
 • Herkansing P1> 1e 2 uur  Mavo 3-4 S/U/K
vrijdag 22 december 2023
 • Werken aan PWS- 5H 2e + 3e uur
 • Werken aan PWS- 6V 4e + 5e uur
 • Kerstbijeenkomst
maandag 25 december t/m 5 januari 2023Kerstvakantie
maandag 8 januari 2024
 • Leerlingen vrij
 • Ochtend: Nieuwjaars- en bezinningsbijeenkomst personeel,
 • Vakgroep - ontwikkelmoment 12.30 uur tot 16.30 uur
 • Deze week starten: LOB-mentorgesprekken vervolgopleiding klas 4 B/K/M (afronden voor 9-2) - geldt voor mentoren die in tentamenweek mondelingen afnemen
woensdag 10 januari 2024
 • Inleveren PWS H5/V6
vrijdag 12 januari 2024
 • Uiterlijke aanmelddatum selectiestudies hbo/universiteit) voor 15 januari
maandag 15 januari 2024
 • Prognose open in Zermelo
woensdag 17 januari 2024
 • Leerlingen vrij
 • Team - ontwikkelmoment 8.00 uur tot 12.00 uur
 • Open middag/avond (nieuwe) leerlingen en ouders Kampen, Staphorst, IJsselmuiden en Urk van 15.00 tot 20.30 uur  (leerlingen les tot 12:15 uur )
maandag 22 januari 2024
 • Deze week: LOB-mentorgesprekken klas 1 B/K/M + klas 2M + klas 3 B/K/M + klas 4B/K/M (geldt voor mentoren zonder mondelingen) (afronden voor 9-2)
 • Deze week: klas 1B/K kiest twee profielen eerste helft klas 2 - mentoren zetten keuze in Zermelo  (afronden voor 9-2)
 • Deze week: klas 2M kiest vakkenpakket klas 3-4M - mentoren zetten keuze in Zermelo (afronden voor (9-2)
 • Deze week: klas 3 B/K Z&W kiest Mask of Wiskunde -  mentoren zetten keuze in Zermelo (afronden 9-2)
 • Deze week: klas 3M kiest keuzedelen D&P klas 4 - mentoren zetten keuzedelen in Zermelo (afronden 9-2)
maandag 29 januari 2024
 • Deze week: Kijk- en luistertoetsen adviesdata Cito bovenbouw tot 22 januari?
 • Tentamens H/V/M
 • Tentamens en POS 4BB/ 4KB
dinsdag 30 januari 2024
 • Tentamens H/V/M
 • Tentamens en POS 4BB/ 4KB
 • Open avond Hoornbeeck
woensdag 31 januari 2024
 • Tentamens H/V/M
 • Tentamens en POS 4BB/ 4KB
donderdag 1 februari 2024
 • Tentamens H/V/M
 • Tentamens en POS 4BB/ 4KB
vrijdag 2 februari 2024
 • Tentamens H/V/M
 • Prognose is actueel om vakkeuze te kunnen invoeren
maandag 5 februari 2024
 • Tentamens H/V/M
 • Tentamens en POS 4BB/ 4KB
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
dinsdag 6 februari 2024
 • Tentamens H/V/M
 • Tentamens en POS 4BB/ 4KB
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
woensdag 7 februari 2024
 • Tentamens en POS 4BB/ 4KB
 • Tentamens H/V/M
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
donderdag 8 februari 2024
 • Tentamens H/V/M
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
vrijdag 9 februari 2024
 • Tentamens H/V/M
 • Maatwerkmiddag locatie Staphorst
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
 • Einde periode 2
maandag 12 februari 2024
 • Flexweek 3
 • Tentamen M-tekenen S/U naar Kampen (in Aula)
 • 2HVG 5e,6e,7e uur basketbaltoernooi Kmp
 • Excursie CKV 3VMBO-TC
 • Praktijkdag stage 4 havo (pc lokaal)
 • Volleybaltoernooi 4H ’s middags
 • Volleybaltoernooi 4 V ochtend
 • Deze week: projectdagen Gymnasium
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
dinsdag 13 februari 2024
 • Excursie CKV 3M/Kmp/Stp/Urk
 • CKV-dag 4HV
 • Vakkencarrousel klas 3HV Staphorst 1e 2 uur
 • Vakkencarrousel klas 3HV Urk 4e en 5e uur
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
woensdag 14 februari 2024Biddag Urk; lesvrije dag voor alle locaties
donderdag 15 februari 2024
 • 5H bsm-activiteit extern
 • Excursie CKV 3 VMBO ZW/ECO
 • Vakkencarrousel klas 3HV Kampen 1e 2 uur
 • CREVO 4H (dag 2)
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
 • Presentaties profielwerkstukken 5H/6V voor ouders
vrijdag 16 februari 2024
 • CREVO 4H (dag 3)
 • LO-middag 5H
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
 • Bezinningsdag 4 Vmbo alle locaties
 • Keuzes klas 1,2,3 zitten in Zermelo
maandag 19 t/m 23  februari 2024Voorjaarsvakantie
maandag 26 februari 2024
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
 • Start stage 4H elke maandag
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
dinsdag 27 februari 2024
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
woensdag 28 februari 2024
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
donderdag 29 februari 2024
 • Leerlingen vrij
 • Team - ontwikkelmoment 8.00 uur tot 12.00 uur
 • Vanaf 12.30 rapportenvergadering
vrijdag 1 maart 2024
 • Stage klas 3 VMBO ZW/ECO
 • Rapport (papier) + determinatie in rapport klas 1.2 + def.keuze 1B/K/ 2M/3Z&W/ 3M/ 3HV (ouders ondertekenen profielkeuze in Zermelo)
maandag 11 maart 2024
 • Startdatum afname cpe beeldende vakken vmbo tot 17 mei
dinsdag 12 maart 2024
 • Ouderavond alle locaties
woensdag 13 maart 2024Biddag; voor alle locaties een lesvrije dag
maandag 18 maart 2024
 • Ouderavond alle locaties
dinsdag 19 maart 2024
 • Leerlingen vrij
 • Vakgroep - ontwikkelmoment 8.00 uur tot 12.00 uur - Team  12:30 – 16:30 uur
woensdag 20 maart 2024
 • Herkansing P2> 1e 2 uur H5 + V4, V5 en V6
donderdag 21 maart 2024
 • Herkansing P2> 1e 2 uur Mavo 3-4/S/U/K
vrijdag 22 maart 2024
 • Def. keuze 1B/K/ 2M/3 Z&W / 3M/ 3HV is ondertekend in Zermelo
maandag 25 maart 2024
 • Roosterwensen periode 4  bij roosterkamer aanleveren
 • Deze week: uiterlijke aanmelddatum (1 april) voor mbo
 • Deze week aanmelden toekomstige brugklassers tot 31 maart
woensdag 27 maart 2024
 • PTA  ZW&ECO  afgerond
donderdag 28 maart 2024
 • Paasbijeenkomst
vrijdag 29 maart 2024Goede Vrijdag
maandag 1 april 2024Tweede Paasdag
dinsdag 2 april 2024
 • Voorlichtingsavond Rome-reis ouders en leerlingen 4 gymnasium
 • 6e en 7e uur 5H en 6V lesvrij i.v.m. voorbereidingen tentamenweek
woensdag 3 april 2024
 • Examenreis ZW &ECO
 • Examenreis 4mavo alle locaties
 • Tentamens 5H/6VWO
donderdag 4 april 2024
 • Tentamens 5H/6VWO
 • Examenreis Techniek
 • Examenreis 5 Havo/6 VWO
vrijdag 5 april 2024
 • Examenreis 5 Havo/6 VWO
maandag 8 april 2024
 • Tentamens 4M/5H/ 6V
 • Examentraining VMBO BB/KB ECO/ZW
 • Begin praktijkexamens VMBO M
dinsdag 9 april 2024
 • Tentamens 4M en 5H en 6V
 • Examentraining VMBO BB/KB ECO/ZW
woensdag 10 april 2024
 • Tentamens 4M en 5H en 6V
 • Examentraining VMBO BB/KB ECO/ZW Tentamens 4M en 5H en 6V
donderdag 11 april 2024
 • Tentamens 4M en 5H en 6V
 • Examentraining VMBO BB/KB ECO/ZW
 • Cijfers examenklassen naar DUO (10 kalenderdagen voor CE)
vrijdag 12 april 2024
 • Tentamens 4M en 5H en 6V
 • Examentraining VMBO BB/KB ECO/ZW
maandag 15 april 2024
 • Uitloop tentamens
 • Examentraining 4VMBO BB/KB ECO/ZW
 • Inhaaldag 5H/6V
dinsdag 16 april 2024
 • Inhaaldag 5H/6V
 • Examentraining 4M/5H/6V
 • Examentraining 4VMBO BB/KB ECO/ZW
woensdag 17 april 2024
 • Examentraining 4VMBO BB/KB ECO/ZW/4M/5H/6V
donderdag 18 april 2024
 • Examentraining 4VMBO BB/KB ECO/ZW/TC/4M/5H/6V
 • Inhaaldag 4M
vrijdag 19 april 2024
 • Doc 4M en 5H en 6V nakijken/cijfers invoeren
 • Cijferbeeld behalve laatste tentamen compleet (examenklassen HV)
 • Examentraining 4VMBO BB/KB ECO/ZW/TC/ 4M
maandag 22 april 2024
 • Flexweek 4
 • 1 mei uiterlijke aanmelddatum hbo/universiteit
 • Beeldschermexamens VMBO BB/KB ECO/ZW
 • Romereis 4 VWO
 • Buitenlandreis 4H en 5 VWO
 • Deze week: Examentraining BB/KB /TC/ M/H/V
 • Deze week: Praktijkexamens 4M
dinsdag 23 april 2024
 • Deze week: Stage Mavo-3 Stp
 • Beeldschermexamens VMBO BB/KB ECO/ZW
 • CKV-dag 4V
 • Excursie CKV 3M K/Stp/Urk
 • Buitenlandreis 4H en 5 VWO
woensdag 24 april 2024
 • Buitenlandreis 4H en 5 VWO
 • Beeldschermexamens VMBO BB/KB ECO/ZW
 • Excursie CKV 3Vmbo-TC
 • Excursie CKV 3Vmbo-ZW en ECO
 • Climaxloop 4H BSM
 • Excursie Quvier
donderdag 25 april 2024
 • Buitenlandreis 4H en 5 VWO
 • Beeldschermexamens VMBO BB/KB ECO/ZW
vrijdag 26 april 2024
 • Buitenlandreis 4H en 5 VWO
 • Beeldschermexamens VMBO BB/KB ECO/ZW
 • Projectdag 3H/V Kampen
 • Maatwerkmiddag locatie Staphorst (niet voor examenklassen)
 • Klas 3B/K/M MBO dag Hoornbeeck
 • Einde periode 3
maandag 29 april t/m 3 mei 2024Meivakantie
maandag 6 mei 2024
 • Deze week: Examentraining BB/KB- TC/H/V/M
 • Praktijkexamen M-bte
dinsdag 7 mei 2024
 • Praktijkexamen M-bte
woensdag 8 mei 2024
 • Prognoses hoger leerjaar staan goed in Zermelo
 • Praktijkexamen M-bte
donderdag 9 mei 2024Hemelvaartsdag
vrijdag 10 mei 2024Vrije dag
maandag 13 mei 2024
 • Proefexamen Engels  4M 1e t/m 3e uur, ALLEEN S en U gymzaal 153 en 154
 • Deze week examentraining BB-TC/M/H/V
 • Praktijkexamen/avo 3BB TC
 • Stage 3KB TC
 • Stage 3KB Z&W
dinsdag 14 mei 2024
 • CSE 1e tijdvak t/m 28 mei
 • Beeldschermexamens VMBO BB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB TC
 • Stage 3KB TC
 • Stage 3KB Z&W
woensdag 15 mei 2024
 • Beeldschermexamens VMBO BB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB TC
 • Stage 3KB TC
 • Stage 3KB Z&W
donderdag 16 mei 2024
 • Beeldschermexamens VMBO BB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB TC
 • Stage 3KB TC
 • Stage 3KB Z&W
 • Thema-avond Quvier
vrijdag 17 mei 2024
 • Beeldschermexamens VMBO BB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB TC
 • Stage 3KB TC
 • Stage 3KB Z&W
maandag 20 mei 2024Tweede Pinksterdag
dinsdag 21 mei 2024
 • Examentraining KB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB/KB EO
 • Stage 3KB TC
woensdag 22 mei 2024
 • Examentraining KB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB/KB EO
 • Stage 3KB TC
donderdag 23 mei 2024
 • Beeldschermexamens VMBO KB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB/KB EO
 • Stage 3KB TC
vrijdag 24 mei 2024
 • Beeldschermexamens VMBO KB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB TC
 • Stage 3KB TC
maandag 27 mei 2024
 • Examentraining KB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB TC
 • Stage 3KB TC
dinsdag 28 mei 2024
 • Beeldschermexamens VMBO KB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB TC
 • Stage 3KB TC
woensdag 29 mei 2024
 • Beeldschermexamens VMBO KB TC
 • Praktijkexamen/avo 3BB TC
 • Stage 3KB TC
donderdag 30 mei 2024
 • Praktijkexamen/avo 3KB TC
 • Stage 3BB TC
 • Herkansing P3> 1e 2 uur Mavo 3 /S/U/K
vrijdag 31 mei 2024
 • Stage 3BB TC
 • Praktijkexamen/avo 3KB TC
maandag 3 juni 2024
 • Deze week cito 1 klas 1 alle locaties
 • Stage 3BB TC
 • Praktijkexamen 3 avo 3KB TC
dinsdag 4 juni 2024
 • Stage 3BB TC
 • Praktijkexamen/avo 3KB TC
woensdag 5 juni 2024
 • Publicatie 1e tijdvak beroepsgericht VMBO
 • 1e klas ll zijn definitief in een klas geplaatst
 • Stage 3BB TC
 • Praktijkexamen/avo 3KB TC
donderdag 6 juni 2024
 • Stage 3BB TC
 • Praktijkexamen/avo 3KB TC
vrijdag 7 juni 2024
 • Stage 3BB TC
 • Praktijkexamen/avo 3KB TC
maandag 10 juni 2024
 • Praktijkexamen/avo 3KB TC
 • Stage 3BB TC
 • Praktijkexamen 3e klas Eco/ZW t/m 16 juni
 • Deze week: klas 3B/K kiest keuzedelen/leerlijnen klas 4 - leerlingen zetten keuze in Zermelo (afronden 14-6)
 • Deze week cito 2 klas 2 alle locaties
dinsdag 11 juni 2024
 • Stage 3BB TC
 • Leerlingen hoger ljr zijn definitief in een klas geplaatst, afd+ pakket juist
woensdag 12 juni 2024
 • Publicatie normen 1e tijdvak Vmbo/H/V; Uitslag bekend maken aan leerlingen
 • Stage 3BB TC
donderdag 13 juni 2024
 • Stage 3BB TC
vrijdag 14 juni 2024
 • Themadag 3 Vmbo
 • Stage 3BB TC
maandag 17 juni 2024
 • Begin 2e tijdvak beroepsgerichte vakken 4 M?
 • Begin tweede tijdvak CE 17 tot 20 juni
 • Praktijkexamen/avo 3BB/KB ZW/ECO
dinsdag 18 juni 2024
 • Praktijkexamen/avo 3BB/KB ZW/ECO
woensdag 19 juni 2024
 • Uitnodiging voor 1e klas ll introductiemiddag versturen
 • Praktijkexamen/avo 3BB/KB ZW/ECO
 • Herkansingen BB/KB ZW/ECO
donderdag 20 juni 2024
 • Herkansingen BB/KB ZW/ECO
 • Praktijkexamen/avo 3BB/KB ZW/ECO
vrijdag 21 juni 2024
 • Praktijkexamen/avo 3BB/KB ZW/ECO
 • Herkansingen BB/KB ZW/ECO
maandag 24 juni 2024
 • Immersion Course 3 mavo
 • Stage 4 H
 • Deze week cito 1 klas 1
 • Jaarlijkse avond stakeholders
woensdag 26 juni 2024
 • Introductiemiddag nieuwe brugklassers en Pro1
 • Boekeninname examenkandidaten locatie Staphorst en Urk
vrijdag 28 juni 2024
 • Publicatie normen 2e tijdvak VMBO/H/V 8.00 uur
 • Diploma-uitreiking vwo + boeken inleveren examenkandidaten
maandag 1 juli 2024
 • Diploma-uitreiking havo + boeken inleveren examenkandidaten
dinsdag 2 juli 2024
 • Diploma-uitreiking Pro en M Kampen +  boeken inleveren examenkandidaten
 • Diploma-uitreiking  Mavo /Staphorst/Urk
woensdag 3 juli 2024
 • Diploma-uitreiking BB/KB Eco/ZW- TC+ boeken inleveren
maandag 8 juli 2024
 • Jaarlijkse vergadering met stakeholders
 • GPVakgroep - ontwikkelmoment 12.30 uur tot 16.30 uur
 • Docenten gymnasium - ontwikkelmoment 8.00 tot 16.30 uur
dinsdag 9 juli 2024
 • GP
woensdag 10 juli 2024
 • GP
donderdag 11 juli 2024
 • GP
vrijdag 12 juli 2024
 • GP
maandag 15 juli 2024
 • Afsluitingsweek  (leerlingen geen les)
dinsdag 16 juli 2024
 • Rapportenvergadering
donderdag 18 juli 2024
 • Ruimte voor vakgroepen
 • Telefonische bereikbaarheid
 • Spreekuur TL
 • Start zomerschool
vrijdag 19 juli 2024
 • 8.30 uur revisievergadering + met aansluitend jaarsluiting personeel
 • Middag activiteiten voor de teams
 • Commentaar op rooster binnen bij roosterkamer
maandag 22 juli 2024Zomervakantie t/m vr 30 augustus 2023
Leerlingen zijn ma 2 sep nog vrij

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800