Overgangsnormen 4 naar 5

section-4ae1052
A. Een leerling is bevorderd als
OF:- alle eindcijfers 6 of hoger zijn
OF:- één eindcijfer 5, en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn en
- het eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde 6 of hoger is.
B. Een leerling wordt besproken als:
OF:- voor één van de vakken Nederlands, Engels of wiskunde het eindcijfer 5 is en
- alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn
OF:- twee eindcijfers 5 zijn of één eindcijfer 4 is en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn en
- er minstens als eindcijfers twee compensatiepunten** behaald zijn*** en
- maximaal 1 eindcijfer 5, maar niet lager dan 5, voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde is behaald
OF:- één eindcijfer 5 en één eindcijfer 4 is en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn en
- er minstens als eindcijfers drie compensatiepunten** behaald zijn***
- maximaal één eindcijfer 5, maar niet lager dan 5, voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde is behaald
OF:- de beoordeling voor het vak bewegingsonderwijs onvoldoende is
OF:- niet alle handelingsdelen voldoende zijn en/of niet voldaan is aan de OVO eisen
C. Een leerling is niet bevorderd als:
- als er aan geen van de regels onder A of B wordt voldaan

N.B.
Wiskunde D wordt in de beoordeling niet als wiskunde gerekend, zoals in de regels verwoord is.
Met eindcijfer wordt het jaarcijfer bedoeld, afgerond op een geheel getal.
* het voortschrijdend gemiddelde van klas 4vwo en 5vwo wordt niet bij de beoordeling
betrokken
** een 7 levert 1 compensatie punt; een 8 levert 2 compensatiepunten, een 9 levert 3
compensatiepunten en een 10 levert 4 compensatiepunten op
***de vakken bewegingsonderwijs en ckv tellen niet mee in de compensatieregeling.
****gd, ma, ckv, PWS vormen samen het combinatiecijfer (CC); dit cijfer telt als één vak.

Locatie Kampen

 • Kamperstraatweg 1a

 • 8265 PA Kampen

 • Tel: 038 8700800

 • Algemeen: info@pieterzandt.nl

 • Facturen: facturen@pieterzandt.nl

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800