SFS

section-8381293

Stichting financiële steun

Doelstelling
De stichting financiële steun (SFS) is opgericht voor ouders en verzorgers die hun kind graag reformatorisch onderwijs willen laten volgen maar die de vervoerskosten niet kunnen dragen. Zo is het toch mogelijk te maken dat hun kinderen reformatorisch voortgezet onderwijs (blijven) volgen. De SFS hanteert bij de beoordeling van de aanvragen de volgende richtlijnen:

Zijn de vervoerskosten hoger dan € 1100 per kind per jaar en is er een redelijke onderbouwing van de aanvraag, dan betaalt de SFS de vervoerskosten boven € 1200 per kind per jaar.
Is er sprake van bijzondere omstandigheden, dan kan ook voor (het deel van de) vervoerskosten tot € 1200 euro een aanvraag ingediend worden. Hiervoor vragen wij u om uw verzamelinkomen van het voorgaande jaar mee te sturen.
Wanneer u gebruikt wilt maken van deze regeling, dan vragen wij u hiervoor een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt opvragen bij de heer J. Mulder (jmulder@pieterzandt.nl of via tel. 038-8700940).

Giften voor de SFS
Voor dit doel zijn giften zeer welkom! Wilt u donateur van de SFS worden, dan zien we uw aanmelding graag tegemoet via finadm@pieterzandt.nl.

Contactgegevens van de SFS
Postbus 296 8260 AG Kampen
Bankrekening SFS NL46RABO0159131316. (RSINnr. 813662734)

De stichting staat los van de schoolfinanciën. Dit betekent dat de school zelf, vanuit haar doelsubsidie (die gericht is op onderwijskundige zaken), hierin niet mag bijspringen.

Bestuur van de Stichting
S. Nentjes, voorzitter
J. de Boer, secretaris/penningmeester
M. Hoefnagel, lid

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800