Vakantieregeling en verlof

Het kan zijn dat onze vakantieregeling afwijkt van die van andere scholen of van de vakantieregeling die het ministerie van OC&W adviseert. Het zal duidelijk zijn dat zowel personeel als leerlingen zich dienen te houden aan de vakantieregeling zoals die door de Pieter Zandt scholengemeenschap is vastgesteld.
Vakantieverlof voor leerlingen tijdens schooldagen is volgens de Leerplichtwet niet toegestaan. Indien ouders menen op grond van gewichtige omstandigheden toch in aanmerking te komen voor extra verlof voor hun kinderen behoort het verzoek twee maanden daarvoor schriftelijk ingediend te worden bij de teamleider.

2020-2021

Vakantie Data
Herfstvakantie maandag 12 oktober - vrijdag 16 oktober 2020
Dankdag woensdag 4 november 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 - vrijdag 1 januari 2021
Vrije dag maandag 4 januari 2021
Urker biddag (alleen voor 2021) woensdag 10 februari 2021
Voorjaarsvakantie maandag 22 februari - vrijdag 26 februari 2021
Biddag woensdag 10 maart 2021
Goede vrijdag vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag maandag 5 april 2021
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
Meivakantie maandag 3 mei - vrijdag 7 mei 2021
Bevrijdingsdag (in meivakantie) woensdag 5 mei 2021
Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2021
Dag na hemelvaartsdag vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021
5 dagen voor zomervakantie maandag 5 juli - vrijdag 9 juli 2021
Zomervakantie maandag 12 juli - vrijdag 20 augustus 2021
1 dag na zomervakantie maandag 23 augustus 2021

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800