section-315277b
section-86eb90f

Ouderbijdrage

Als school schaffen wij klassikale boeken aan zoals woordenboeken, atlassen en bijbels. De leerlingen hoeven deze boeken dan niet mee naar school te nemen. Hiervoor vragen wij aan de ouders een vrijwillige gebruikersvergoeding van € 3,00. Ook voor extra activiteiten, zoals excursies en werkweken, krijgt de school geen geld van het ministerie. Het overzicht schoolkosten, hieronder te downloaden, is een limitatieve opsomming van de schoolkosten. Voor al deze kosten is instemming verkregen van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Hieronder leest u meer over het boekenpakket, de schoolkosten, de betalingsmogelijkheden enz.

De Pieter Zandt zal voor aangegeven voorzieningen, activiteiten of bestemmingen, indien van toepassing, een vrijwillige bijdrage van ouders vragen.

 

section-6851c63

Schoolkosten bestaan uit drie categorieën

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800