section-702f861

Havo

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar. In het 5e jaar doe je examen. De havo is onder meer bedoeld als voorbereiding op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Maar je kunt ook doorstromen naar het vwo.

Onderbouw

In de onderbouw kies je nog niet gericht voor de Havo maar kom je in een Havo/Vwo klas.
Zo kun je je nog ontwikkelen en hoef je nog geen definitieve keuze te maken. Tijdens de onderbouw zal duidelijk worden op welk niveau je goed tot je recht komt en zal aan het eind van klas 3 een niveau- en profielkeuze gemaakt moeten worden.

Er zijn vier profielen om uit te kiezen:

 • Cultuur en maatschappij
 • Economie en maatschappij
 • Natuur en gezondheid
 • Natuur en techniek

Je wordt bij de keuze ondersteunt door onze decanen en de verschillende voorlichtingen die zullen worden gegeven.

Bovenbouw

In de bovenbouw werk je al naar je examens toe. De toetsstof is vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en je volgt een lesprogramma die gericht is op je toekomstige studie en beroep. De meeste leerlingen gaan na de Havo naar het HBO. Het is ook mogelijk om na de Havo naar het Vwo te gaan. Hierbij zal je decaan je begeleiden. Binnen de Havo hebben we een Business College programma.

IJsselmuiden

Leerjaar 1 t/m 2

Staphorst

Leerjaar 1 t/m 3

Kampen

Leerjaar 1 t/m 5

Urk

Leerjaar 1 t/m 3

section-1a260fc
section-1a260fc
Business college

Dit programma laat je kennis maken met de praktijk in het bedrijfsleven door middel van stages, bedrijfsbezoeken en gastsprekers.

Het naadje van de kous
section-849bc1c
Lessentabel bovenbouw

Een overzicht van lessen en aantal uren per week in de bovenbouw.

Lessentabel onderbouw

In de lessentabel staat welke vakken onze leerlingen per week volgen in de onderbouw van de Havo en hoeveel uur.

Examenreglementen

Zaken en procedures rond de examens zijn vastgelegd in het examenreglement.

Overgangsnormen

Wanneer ben je wel of juist niet bevorderd naar een volgend leerjaar.

Beroepspraktijkvorming

Havo-leerlingen op stage

Locatie Kampen

 • Kamperstraatweg 1a

 • 8265 PA Kampen

 • Tel: 038 8700800

 • Algemeen: info@pieterzandt.nl

 • Facturen: facturen@pieterzandt.nl

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800