section-b9db393
section-c9cd9ce

Examenreglementen

Het examenreglement is belangrijk. Het beschrijft de afspraken waar alle partijen, leerlingen, school en ouders zich aan houden. Op het reglement kan een beroep worden gedaan. We vragen alle betrokkenen om dit reglement door te lezen omdat verrassingen in de examenperiode te voorkomen.

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) is voor de bovenbouwleerlingen inzichtelijk via Magister. Het geeft informatie over het examenprogramma voor ieder vak afzonderlijk. Er staat in wat en hoe er wordt getoetst. Neem contact op met de vakdocent als je vragen hebt over het PTA.

Aan onze leerlingen

Zorg dat je„ bij‟ blijft. Het is altijd lastig een achterstand te moeten inhalen. We vragen verantwoordelijkheid voor je studie en. Er kunnen moeilijke tijden zijn in je leven. Er is moed voor nodig om trouw met je werk door te gaan. Als jou de moed in de schoenen zinkt, ga dan tot onze Heere God en laat je verwachting van Hem zijn, want.. .“hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten”.

Aan de ouders

Heeft u vragen over de prestaties van uw zoon/dochter neem dan contact op met de mentor of de desbetreffende vakdocent. Verder vragen we u de studievorderingen en de resultaten (ze staan vermeld in Magister) van uw kind te volgen. Bemoedig hen om door te gaan!

Examenreglement havo/vwo 2020-2021

Examenreglemen HAVO-VWO (1)-gecomprimeerd

Download

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800