Blog

Update ivm Coronavirus

dd 04 juni 2020

dd 02 juni 2020

Vanaf vandaag zijn we weer gestart met lessen op school. Alle leerlingen hebben bericht ontvangen over wanneer ze op school worden verwacht en welke regels er gelden m.b.t. hygiëne en 1,5 m afstand van elkaar. Om gebruik te maken van het openbaar vervoer is een mondkapje verplicht. Dit geldt ook voor schoolvervoer.

Hygiene instructie


dd 19 mei 2020

We zijn binnen de teams volop bezig om na te denken hoe we na 1 juni weer kunnen opstarten. Veel vraagstukken moeten daarbij worden doordacht. Volgende week zal er door de teamleiders worden gecommuniceerd hoe het onderwijs voor het betreffende team wordt opgestart.


dd 6 april 2020

De bestaande maatregelen zijn verlengd tot 28 april.
Dit betekent dat in elk geval tot de meivakantie onderwijs op afstand plaatsvindt.


dd 16 maart 2020

Leerlingen vandaag geen les!
Check voor meer informatie na 8.00 uur je mail.

dd 14 maart 2020

Op 12 maart bent u via e-mail op de hoogte gesteld van het feit dat we in school de voorschriften opvolgen die de overheid geeft om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen (zie www.rijksoverheid.nl/coronavirus). Maatregelen die vooralsnog tot en met 31 maart 2020 gelden.

Van dag tot dag beraden we ons op de informatie die van overheidswege tot ons komt.

Mocht de overheid besluiten tot beperkte openstelling of sluiting van scholen, dan zullen wij dat uiteraard opvolgen. We zullen in dat geval z.s.m. via het roosterprogramma Zermelo én op onze website hierover mededeling doen.
Op dat moment zullen we u ook informeren over de wijze waarop we het onderwijs zo goed mogelijk kunnen voortzetten.


dd 12 maart 2020

Zoals u waarschijnlijk weet heeft de rijksoverheid de maatregelen ter voorkoming van een verdere verspreiding van het coronavirus vandaag aangescherpt. Uiteraard neemt ook onze school deze maatregelen over. Het beleid is dus:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.
  Meer informatie over deze en nieuwe maatregelen en ook vragen en antwoorden over de maatregelen zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Wanneer er sprake is van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moet u uw kind(eren) echter thuis houden.

Met vriendelijke groet,
Directie en college van bestuur Pieter Zandt scholengemeenschap

Dit zijn bijzondere maatregelen onder bijzondere omstandigheden. Laat in alles ons vertrouwen zijn op de Heere onze God.

Dat betekent dat uw kind(eren), als er geen sprake is van genoemde klachten, gewoon naar school moet(en) komen.

(bron: Rijksoverheid.nl)

 

 

Webinar media-avond

In deze webinar wordt een praktische handreiking gegeven aan ouders, om een bewust en verantwoord mediagebruik in het gezin te stimuleren.
Ook wordt er aandacht gegeven aan de vraag: Wat is noodzakelijk als mijn kind naar het voorgezet onderwijs gaat en welke keuzes kunnen wij maken?
Met oog voor het feit dat elk gezin en kind uniek is, zullen ouders m.b.t. mediagebruik, waaronder smartphone en apps, zelf keuzes moeten maken.
Vanuit de Pieter Zandt wordt er aandacht gegeven aan het leven in een beeldcultuur en de blijvende grote waarde van de woordcultuur .
Klik hier voor het bekijken van de webinar voor de visie van de Pieter Zandt en praktische tips!
Voor meer informatie rondom het thema mediagebruik verwijzen wij u naar de website van ‘Handreiking voor Gezin’

 

Examentraining

Lyceo Examentrainingen

Om ervoor te zorgen dat je je optimaal kan voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een examentraining te volgen. Wij zijn daarom een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons in de buurt en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Waarom een examentraining?

Lyceo laat als enige examentrainer in Nederland jaarlijks de effectiviteit van de trainingen wetenschappelijk toetsen door een onafhankelijke partij, SEO Economisch Onderzoek. Voor het 5e jaar op rij is gebleken dat de examentrainingen van Lyceo bewezen effectief zijn. Deelnemers van de examentrainingen scoren gemiddeld 0,9 punt hoger op het centraal examen voor het vak waarvoor zij een training hebben gevolgd.

Direct inschrijven
Wacht niet te lang met inschrijven! Inschrijven voor één of meerdere examentrainingen kan via onderstaande link:

Boek een examentraining

Meer weten?

Zijn er nog vragen of wil je graag meer informatie over de examentrainingen of over Lyceo? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op Lyceo.nl.

 

 

In de prijzen!

De zeven metselaars kregen de opdracht om een strakke poer te metselen en de 10 timmerlieden hebben in duo’s een picknickbank gemaakt. Tot in de laatste minuut van de wedstrijd is er hard gewerkt om de projecten af te maken. De picknickbanken worden op de scholen van de deelnemers geplaatst!

 

In het nieuws

GENEMUIDEN – Genemuiden heeft er twee ‘meesterbakkers’ bij, in de personen van Myrthe Fuite en Anne Pleijsier. Beide dames zitten in klas 2 havo/vwo van de Pieter Zandt in IJsselmuiden. Ter gelegenheid van de dag van de Franse taal werd een wedstrijd georganiseerd: ‘Wie bakt de mooiste Franse taart?’. De vriendinnen maakten ‘een geweldig fraai exemplaar’. De jury roemde het originele ontwerp en het hoge afwerkingsniveau. “Magnifique!”

De wedstrijd viel goed in de smaak. De aanmeldingen om mee te doen stroomden binnen, aldus mevrouw Driessen, docente Frans van deze leerlingen. “Wat zijn er ontzettend mooie taarten meegebracht. Als je dan met een prijs naar huis gaat, dan weet je zeker dat je wel heel wat in je mars hebt.”

DE STADSKOERIER

 

 

 

Biddag Urk

Op 12 februari is de jaarlijkse biddag op Urk. Alle Urker leerlingen hebben daarvoor vrij. De leerlingen van de overige locaties hebben gewoon school.

Nationale Verkeerslab

Nationale Verkeerslab …. Staphorst
In alle opzichten een compleet nieuw en vooral innovatieve productie van Koop & Co. Scholieren spelen onder bezielende leiding van verkeerswetenschappers en professoren (acteurs/presentatoren) de hoofdrol. Een echte klassenstrijd tussen leerlingen uit klas 3 waarin de leerlingen in teamverband in circa 45 tot 60 minuten allerlei verkeerssituaties op moet lossen, vragen moet beantwoorden en opdrachten moet uitvoeren.

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800