Categorie: Nieuws

Techlabs in ontwikkeling

Er wordt hard gewerkt aan onze Techlabs. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen om het Techlab in Kampen te realiseren. IJsselmuiden en Urk zijn gerealiseerd en zijn druk bezig met de opstart. Lees meer op de onze pagina Sterk techniekonderwijs!

Sterk Techniekonderwijs

 

Stage 4Havo

Waarom stage lopen in de havo?
In veel bedrijven en organisaties is een deel van het werk van ambachtslieden verschoven naar werknemers op hbo-niveau. Momenteel heeft een havo-leerling die verder gaat studeren alleen algemene theoretische kennis en nauwelijks praktijkervaring opgedaan. Dat klopt niet, want het hbo is wel degelijk een beroeps- en praktijkopleiding en dus moeten leerlingen daar in de havo op worden voorbereid. >> Lees meer over hoe we dat op de Pieter Zandt vormgeven. Lijkt het u wat om een stageplek te bieden aan één van onze leerlingen? Meld u zich dan aan via het formulier voor stagebedrijven.

 

Schooljaaropening 2021-2022

ADV opening 2021-2022

Uitgaande van de omstandigheden van dit moment zal de schooljaaropening in augustus als volgt vormgegeven worden.

Alle brugklasleerlingen (de leerlingen die augustus 2021 starten in klas 1) worden met één ouder of verzorger uitgenodigd om aanwezig te zijn in het gebouw dat genoemd staat achter de vestiging waar de leerling augustus a.s. naar school zal gaan.

Op dit moment geldt in kerkgebouwen nog 1,5 meter afstand voor personen van 13 jaar en ouder. We verwachten dat ouder/verzorger en kind naast elkaar plaatsnemen. Volg bij en in de kerk de aanwijzingen van de (hulp)kosters op.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur, maar om e.e.a. veilig in goede banen te leiden vragen we u op tijd aanwezig te zijn.

Vestiging:
IJsselmuiden: Hersteld Hervormde Kerk Genemuiden, Bereklauw

Kampen:

 • Postcodes 8091 t/m 8278: Ger. Gem. Kampen, 2e Ebbingestraat, Parkeren Burgemeester Berghuisplein.
 • Overige postcodes brugklasleerlingen Kampen: Pieter Zandt Kampen, grote aula, adres Kamperstraatweg 1a.

 

Staphorst: HHK Staphorst, Gemeenteweg (vanwege beschikbare ruimte worden voor deze bijeenkomst per leerling 2 ouders/verzorgers uitgenodigd).

Urk: Immanuëlkerk Urk, De Nagel

Voor zover de ruimte het toelaat zullen de mentoren van deze klassen aanwezig zijn.

Alle leerlingen van klas 2 en hoger, ouder(s)/verzorger(s) en de personeelsleden voor zover niet fysiek aanwezig op een van bovengenoemde locaties, volgen de schooljaaropening maandagavond thuis live via www.gergemkampen.nl.

 

 

Blijf alert

Blijf alert
05 januari 2021

Een groot deel van de leerlingen volgt D.V. de komende twee weken online de lessen.

Een aantal leerlingen komt naar school en krijgt daar het onderwijs aangeboden.

Voor de leerlingen die op school het onderwijs volgen: blijf de basisregels in acht nemen. Blijf thuis als je (milde) klachten hebt en laat je testen.


Welke leerlingen moeten naar school komen:

1. Eindexamenleerlingen van 4 VMBO, 5 HAVO en 6 VWO
2. Leerlingen uit de voorexamen-klassen 3 VMBO voor hun prak-tijkgerichte vakken en tentamens
3. Leerlingen 4 HAVO en 5 VWO voor tentamens
4. Leerlingen praktijkonderwijs
5. Leerlingen Quvier Kampen en Urk

Welke leerlingen mogen naar school komen

1. Leerlingen die extra zorg nodig hebben
2. Leerlingen van ouders met een cruciaal beroep

Voor alle andere leerlingen geldt dat ze thuis onderwijs moeten volgen. Daarbij moet gedacht worden aan een combinatie van lessen die online gevolgd kunnen worden, vanuit school opgegeven opdrachten en huiswerk.
We wensen alle leerlingen sterkte toe in deze lockdown-periode.
Daarnaast wensen we u en jullie allen vanuit de Pieter Zandt scholengemeenschap een fijne vakantie toe, goede Kerstdagen en een gezegend 2021.

Busvervoer

In de week van 2 t/m 6 november vertrekken de bussen om 11.45 uur vanuit Kampen. Om 15.15 uur gaat er nog een bus naar Staphorst en Urk. Deze zal voornamelijk door de Hoornbeeck-leerlingen worden gebruik.

Ontwikkelingen

dd. 28 oktober 2020

Vanaf vandaag is het dragen van een mondkapje tijdens lopen en staan in het gebouw verplicht. Dit geldt voor personeel en leerlingen. Ouders hebben hierover op 27 oktober bericht ontvangen.

dd. 2 oktober 2020

Onze leerlingen ontvangen vandaag bericht over hoe en wat…

 

 

Rookvrije school

Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vanaf 1 augustus moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn, van primair onderwijs tot en met mbo’s en universiteiten.
Zien roken doet roken en het schoolterrein moet niet de plek zijn waar kinderen leren roken. In 2040 willen we een
rookvrije generatie. Samen met het Trimbos-instituut, de Gezonde School en de Alliantie Nederland Rookvrij werken we hier naar toe.

 

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800