Categorie: Kampen

Incident

25 november 2022

Vervolg op de melding van het geweldsincident

Graag willen we nog voor het weekend terugkomen op het geweldsincident van afgelopen dinsdag 22 november 2022. Er zijn naar aanleiding van de beelden en de brief vanuit de school veel reacties binnengekomen. Afkeurende reacties voor de harde klap die werd uitgedeeld. Ook opmerkingen over wat eraan voorafging. Wie is nu dader en wie is slachtoffer? Uit onderzoek is gebleken dat beide leerlingen verwijtbaar gedrag hebben laten zien. Gelukkig zien ze dat ook allebei in en hebben dat naar elkaar toe uitgesproken. Samen met hun ouders is op school alles uitvoerig besproken en opgelost. Er blijkt ook geen sprake van blijvend letsel.

Samen met alle leerlingen is afgelopen week gesproken over dit incident. Geweld keuren we ten allen tijde af. Maar ook met plezier toekijken is af te keuren. Dat geldt ook voor het maken en verspreiden van filmpjes. We worden opgeroepen om vanuit naastenliefde ieder ander te respecteren en te steunen. Wie durft dan te zeggen zonder schuld te zijn? Dan hebben we allemaal deze week een les geleerd en heb je weinig behoefte meer om met een beschuldigende vinger naar een ander te wijzen .

We hebben in de afgelopen dagen het onderzoek afgerond. Er is contact geweest met alle betrokkenen. Ook met de politie en de Onderwijsinspectie. Wat we tot nu toe hebben gedaan en van plan zijn te doen wordt door hen gesteund. We zullen passende maatregelen nemen. Niet alleen in de afronding van dit incident, maar ook om herhaling te voorkomen. Veiligheid voor alle leerlingen en personeelsleden vinden we buitengewoon belangrijk. Het is een basisvoorwaarde voor elke leer- en leefgemeenschap.


22 november 2022

Hierbij informeren we u over een ernstig incident dat zich vandaag, dinsdag 22-11-2022, op onze school in Kampen heeft voorgedaan. Het betreft een geweldsincident tussen twee leerlingen. Een andere leerling heeft daarvan een filmpje gemaakt en gedeeld. Als school zijn wij geschokt door deze gebeurtenissen. Wij vinden het erg verdrietig dat een dergelijke situatie zich heeft voorgedaan. God roept ons ertoe op het goede voor onze naaste te zoeken. Geweld past hier niet bij en verspreiding van deze beelden ook niet.

Wij zijn direct gestart met een grondig onderzoek. De beide direct betrokken leerlingen zijn gedurende het onderzoek niet op school. Wij beraden ons op nadere stappen. Er lijkt gelukkig geen sprake te zijn van letsel.

Wilt u met uw kind in gesprek gaan over wat er is gebeurd en hoe er op zon onverwachte situatie gereageerd dient te worden? We vragen u samen met uw kind te bidden voor de beide leerlingen, voor de leerlingen die er ooggetuige van waren en voor de hele school.

We willen dat de Pieter Zandt een plek is waar leerlingen veilig zijn en waar iedereen die in moeilijkheden verkeert op hulp kan rekenen. Morgenochtend zal er bij de dagopening aandacht worden besteed aan wat er is gebeurd en spreken de docenten met de leerlingen hierover. Laten we allen lessen trekken uit dit nare incident door het gesprek erover aan te gaan.

Wilt u hierover iets kwijt, neem dan contact op met ondergetekende via email bestuurder@pieterzandt.nl of via telefoonnummer 038 – 8700800.

Met vriendelijke groet,

mede namens directeuren en teamleiders,

drs. J. van Putten

bestuurder

 

Opbrengst actie

Er werd gerend, geklust, gefietst. Allen die iets of juist veel bijgedragen heeft willen we hartelijk danken.

Het geld wordt besteed aan de materiele nood. Via de hulpverleningsorganisatie Woord en Daad komt het in Oekraïne aan.

Om alles weer opnieuw op te bouwen na de oorlog is 700 miljard Euro nodig. € 700.000.000.000,00 Stel je voor dat dat iedere Nederlander zou helpen om Oekraïne weer heel te maken, dan zou iedere Nederlander bijna €40.000,00 moeten betalen. Dat is een gemiddeld jaarsalaris in Nederland per persoon.

Zo heb je er een indruk van hoeveel er stuk gemaakt is en hoeveel geld er nodig is om te repareren.

Namens de commissie goede doelen,

J.C. Zijderveld

Concours Interscolaire 2022

Afgelopen cursusjaar was het thema van het Concours Interscolaire: “Créez un nouveau pays francophone! (Ontwerp een nieuw Franstalig land!)” voorwaar geen sinecure!
Rhodé Vlijm, Gerda van der Meer, Anna-Stasia Ploeg en Jana Goudswaard uit klas 2Ga, locatie Kampen, zijn in de prijzen gevallen met hun prachtige zelfontworpen land “La Cacienne”. Chapeau!

Link naar la Cacienne

 

 

Jaaropening 29 augustus 2022

De openingsbijeenkomsten van het schooljaar vinden plaats op maandagavond 29 augustus, aanvangstijd 19.30 uur, in de volgende kerkgebouwen:
• Poortkerk Kampen, 2e Ebbingestraat 3.
Leerlingen uit postcodegebied 1602 t/m 1619 en 8211 t/m 8278 (behalve 8271 en 8277)

• Bethelkerk Genemuiden, Bereklauw 1.
Leerlingen uit gemeente Zwartewaterland

• Dorpskerk IJsselmuiden, Dorpsweg 53.
Leerlingen uit IJsselmuiden/Grafhorst

• HHK Staphorst, Gemeenteweg 52.
Leerlingen uit postcodegebied 7701 t/m 8028

• Immanuëlkerk URK, De Nagel 43.
Leerlingen die naar vestiging Urk gaan

• Pniëlkerk Urk, Vlaak 10a.
Leerlingen uit Urk/Noordoostpolder die naar vestiging Kampen gaan.

• Vrije Oud Gereformeerde Gemeente Oldebroek, Mheneweg-Zuid 6.
Leerlingen uit postcodegebied 3845 t/m 3851 en 8071 t/m 8097.

• Jeruzalemkerk Drachten, De Singel 40. Leerlingen uit Friesland.
Voor plaatsen of postcodes die niet genoemd zijn kunt u de dichtstbijzijnde locatie kiezen.

 

 

In Memoriam

IN MEMORIAM

 

Op woensdag 29 juni 2022 is een van onze leerlingen overleden ten gevolge van een ongeval.

Het bericht van dit overlijden heeft ons allen diep geraakt.

We wensen de familie in deze moeilijke tijd de troost van de Heere toe.

 

 

Nummer 1

Een aantal leerlingen van 3BWI heeft vrijdag twee werkstukken gemaakt tijdens de regionale timmerwedstrijden. De werkstukken waren van dien aard dat onze school is uitgeroepen tot WINNENDE school!!! Een prachtig resultaat! De begeleiding van de jongens lag in de vakbekwame handen van docenten L. van den Berg, J. Broek en J. Pothoven. Mooi als je dit resultaat mag zien op je investering! De zitbank krijgt een voornaam plekje in onze binnentuin!

 

Educatief concert

Op 17 juni a.s. hopen we met onze twee schoolkoren van locatie Kampen Staphorst en het christelijk instrumentaal ensemble animato voor u een mooi concert te verzorgen in de schitterende locatie van de Bovenkerk in Kampen.

De inloop is vanaf 19.00 uur waarna we om 19.30 uur hopen te beginnen. Uiteraard zal samenzang niet ontbreken.

Bent u / ben jij erbij!

 

Tot ziens!

 

Kennismaking brugklassers

Op 22 juni 2022 komen de brugklassers kennismaken met hun nieuwe mentor en klasgenoten voor volgend cursusjaar. Zij ontvangen hier een persoonlijke uitnodiging voor.

 

 

Uitslagen + diploma-uitreikingen

Aanvraag herkansingen: Uiterlijk vrijdag 10 juni 2022 tot 10 uur. Inschrijven via Magister > Activiteiten

2e tijdvak

 • Examens en herkansingen Mavo, Havo, Vwo: 13 juni t/m 24 juni 2022
 • Uitslag : Mavo, Havo, Vwo: 1 juli 2022

 

3e tijdvak

 • Examens: Mavo, Havo, Vwo: 5 t/m 8 juli 2022
 • Uitslag: Mavo, Havo, Vwo 14 juli 2022

 

Diploma uitreiking:

 • Vwo: vrijdag 1 juli 2022
 • Havo: maandag 11 juli 2022
 • Mavo (S/K/U): dinsdag 12 juli 2022
 • Basis/Kader/Praktijkonderwijs: vrijdag 8 juli 2022

 

 

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800