Werken in het onderwijs?!

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
Het begint het met schrijven van een sollicitatiebrief. U stuurt uw sollicitatie, voorzien van CV en zakelijke- en kerkelijke referenties, naar de afdeling P&O, t.a.v. mw. J. Kuijers, Postbus
296, 8260 AG Kampen of per mail naar sollicitatie@pieterzandt.nl.
Uw brief wordt gelezen en er wordt bepaald of u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Wanneer u wordt uitgenodigd heeft u een gesprek met een aantal directieleden en
een gesprek met één of twee docenten uit de vakgroep.

Na deze gesprekken wordt beoordeeld of we verder met u gaan in de procedure, te weten:

 • U maakt een assessment. Dit assessment meet verschillende competenties die belangrijk
  zijn voor het werken in het onderwijs.
 • U wordt uitgenodigd voor het geven van een proefles. Deze proefles wordt bijgewoond door de coördinator van de opleidingsschool en een vakdocent.
 • Uw referenten worden benaderd.
 • Aan de hand van de uitslag van het assessment, de proefles en de referenties wordt besloten of u bij het College van Bestuur wordt voorgedragen voor een benoeming.
  Als dat het geval is volgt een gesprek met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
  Na dit gesprek wordt bepaald of u benoembaar bent.
 • Tenslotte vindt er een gesprek plaats over arbeidsvoorwaarden om te komen tot een definitieve benoeming.
  Startende collega’s worden drie jaar lang begeleid door een schoolopleider en werkplekbegeleider.

De schoolopleider voert o.a. gesprekken met u, bezoekt lessen, houdt uw ontwikkeling bij en
doet hiervan verslag.
De werkplekbegeleider verzorgt o.a. de vakinhoudelijke begeleiding, helpt lessen voorbereiden en geeft samen met u een aantal keren les en doet hiervan verslag.
Voor collega’s die studeren via Driestar Hogeschool is het mogelijk om het pedagogisch/didactisch
deel van de studie te volgen binnen de opleidingsschool van de Pieter Zandt scholengemeenschap

Voor informatie over vacatures kunt u contact opnemen met:
dhr. J. Kettelarij
Directeur onderwijs
Telefoon: 06 – 50 21 74 89
E-mail: jkettelarij@pieterzandt.nl

Voor informatie over het opleidingstraject en de begeleiding
kunt u contact opnemen met:
mw. J.H. M. Verweij – Stelwagen
Coördinator Opleidingsschool Pieter Zandt
Telefoon zakelijk: (038) 870 09 05
Telefoon privé: 06 – 21556010.
E-mail: jhmverweij@pieterzandt.nl

Locatie Kampen

 • Kamperstraatweg 1a

 • 8265 PA Kampen

 • Tel: 038 8700800

 • Algemeen: info@pieterzandt.nl

 • Facturen: facturen@pieterzandt.nl

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800