Sollicitatieprocedure

section-3822151

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?

Spannend?! Stuur je sollicitatie voorzien van CV en zakelijke- en kerkelijke referenties in. Dit kan via ons digitale sollicitatieformulier of per post naar de afdeling P&O, Postbus 296, 8260 AG Kampen of per mail naar sollicitatie@pieterzandt.nl.
Vacatures

Eerste gesprekken

Aan de hand van je gegevens gaan we bepalen of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Als dat het geval is ga je enkele gesprekken aan met:

 • een aantal directieleden (max. 2)
 • één of twee docenten uit de vakgroep.

Vervolg

Gaan we verder met de procedure dan volgt:

 • een assessment. Dit assessment meet verschillende competenties die belangrijk zijn voor het werken in het onderwijs.
 • een proefles. Deze proefles wordt bijgewoond door de coördinator van de opleidingsschool en een vakdocent.
 • contact met de aangevoerde referenten.

Aan de hand van de uitslag van het assessment, de proefles en de referenties wordt besloten of je bij het College van Bestuur wordt voorgedragen voor een benoeming.

Tweede gesprek

Er volgt een gesprek met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Na dit gesprek wordt definitief bepaald of je benoembaar bent.

Benoemd! Hoe gaan wij jou begeleiden

Je wordt uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek om te komen tot een definitieve benoeming.

Als startende collega’s gaan wij je drie jaar lang begeleiden. Er wordt een schoolopleider en werkplekbegeleider aan jou toegewezen.

De schoolopleider voert o.a. gesprekken, bezoekt lessen, houdt je ontwikkeling bij en doet hiervan verslag aan de directeur onderwijs.
De werkplekbegeleider verzorgt o.a. de vakinhoudelijke begeleiding, helpt lessen voorbereiden en geeft gezamenlijk een aantal keren les en doet hiervan verslag.

Studerend via Driestar Educatief

Voor collega’s die studeren via Driestar Hogeschool is het mogelijk om het pedagogisch/didactisch deel van de studie te volgen binnen de opleidingsschool van de Pieter Zandt scholengemeenschap.

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800