Niveau-eisen gymnasium

A. Niveau-vereisten

De gymnasiumleerling is minimaal een vwo-leerling. Dat betekent dat in het CITO- volgsysteem het gemiddelde van M6, M7 en M8 een A is voor:

 • Technisch lezen *
 • Spelling *
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen en wiskunde
 • (Indien van toepassing: Engels) *

B. Toelatingsprocedure

 • Op het aanmeldingsformulier geven de ouders aan dat ze hun kind voor het gymnasium aanmelden
 • De leerkracht van groep 8 geeft een onderbouwd gymnasiumadvies
 • De leerling schrijft een brief met zijn of haar motivatie voor het gymnasium
 • De leerling voert een gesprek met de PZ-toelatingscommissie

C. Selectiecriteria

Een leerling wordt toegelaten, als:

 • er een onderbouwd positief gymnasiumadvies is van de basisschool
 • het gemiddelde van M6, M7 en M8 een A is *
 • de PZ-toelatingscommissie een positief advies geeft na een gesprek met de leerling

De toelatingsprocedure wordt begin mei afgerond.
* Leerlingen met een lagere score dan A bij technisch lezen / spelling / Engels worden besproken.

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800