Services Category: Leerlingenzorg

Integratieklas

Op onze vestiging in Kampen hebben we verschillende integratieklassen. Dit zijn klassen waarin leerlingen geplaatst worden met een extra zorgbehoefte. […]

Qura

Onderwijs- en zorgklas Qura is bedoeld voor leerlingen met internaliserende problematiek, die binnen school niet op een andere manier geholpen kunnen worden.

CLZ

De commissie leerlingenzorg (CLZ) kent extra ondersteuning toe in de vorm van een arrangement.

ZAT

Een zorg advies team is het eerste loket voor advisering, begeleiding of doorverwijzing bij specifieke belemmeringen van leerlingen.

Fysieke beperking

Leerlingen met een fysieke beperking of ziekte en die daarvan hinder ondervinden in hun schoolse functioneren komen in aanmerking voor extra ondersteuning.

PrO-Entree

In de PrO-Entree route volgen leerlingen een onderwijsprogramma gericht op het behalen van een MBO niveau-1 diploma via een praktijkgerichte route waarbij stage een grote plek inneemt.

Leerlingcoach

Een Leerlingcoach ondersteunt leerlingen met een belemmering door te werken aan vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren op school, voor het uitvoeren van schoolse taken en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

Remedial Teaching

Remedial betekent o.a. beter makend. Heb je dyslexie of is rekenen niet je sterkste kant? Kom je daardoor op achterstand? Een docent remedial teaching (RT) helpt je beter te worden of beter om te leren gaan met bijv. dyslexie.

LHT

Het Leerlinghulpteam (LHT) wil er zijn voor leerlingen die het moeilijk hebben en daarover met iemand willen praten.

Anti Pest Commissie

De Anti Pest Commissie houdt zich bezig met het voorkomen en het tegengaan van pesten. Ze wil er zijn voor jongeren om het pesten te stoppen

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800