Services Category: Extra ondersteuning

Integratieklas

Op onze vestiging in Kampen hebben we verschillende integratieklassen. Dit zijn klassen waarin leerlingen geplaatst worden met een extra zorgbehoefte. […]

Qura

Onderwijs- en zorgklas Qura is bedoeld voor leerlingen met internaliserende problematiek, die binnen school niet op een andere manier geholpen kunnen worden.

CLZ

De commissie leerlingenzorg (CLZ) kent extra ondersteuning toe in de vorm van een arrangement.

Fysieke beperking

Leerlingen met een fysieke beperking of ziekte en die daarvan hinder ondervinden in hun schoolse functioneren komen in aanmerking voor extra ondersteuning.

PrO-Entree

In de PrO-Entree route volgen leerlingen een onderwijsprogramma gericht op het behalen van een MBO niveau-1 diploma via een praktijkgerichte route waarbij stage een grote plek inneemt.

Leerlingcoach

Een Leerlingcoach ondersteunt leerlingen met een belemmering door te werken aan vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren op school, voor het uitvoeren van schoolse taken en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

Time Inn

De Time Inn geeft specifieke ondersteuning op maat aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren.

Quvier

De leerlingen in de Quvier hebben te maken met een structurele beperking die duidelijk en langdurig van invloed is op hun schoolse functioneren.

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800