ZAT

Wat is een zorg advies team (ZAT)?
Het zorg advies team regelmatig bij elkaar. Mentoren kunnen een leerling aanmelden als er een hulpvraag is of als er zorgen zijn. Dit kan op verschillend gebied zijn zoals op gedragsgebied of sociaal-emotioneel terrein. Soms kan het zorg advies team gelijk hulp aanbieden, bijvoorbeeld door advies aan de mentor, een traject van onderzoek of begeleiding door de orthopedagoog, gesprekken met een schoolmaatschappelijk werkerof inzet van de leerplichtambtenaar. In andere gevallen wordt externe hulpverlening geadviseerd en worden ouders begeleid om dat in gang te zetten.
Als de begeleiding van de leerling in de basisondersteuning onvoldoende resultaat biedt en de zorgen blijven, wordt de leerling aangemeld bij het ZAT. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je nooit zonder toestemming van de ouders besproken worden in het ZAT. Daarom zal de mentor of de teamleider altijd eerst aan de ouders toestemming vragen.
Ook wordt de ouders gevraagd om hun visie op de hulpvraag. Alleen bij hoge uitzondering kan een leerling anoniem besproken worden.

Wanneer
Een leerling wordt aangemeld als de hulpvraag niet (meer) beantwoord kan worden vanuit het team. De aanmelding kan bijvoorbeeld gedaan worden vanuit de leerlingbespreking in het team of vanuit overleg met de teamcoach of teamleider.

Wie

Het zorg advies team bestaat in ieder geval uit een:

 • Orthopedagoog van Driestar educatief
 • Jeugdarts van de GGD
 • Leerplichtambtenaar van de gemeente
 • Schoolmaatschappelijk werker vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De beleidsmedewerker leerlingenzorg / zorgcoördinator is voorzitter van het zorg advies team.

Aanmelding
Het zorg advies team is onderdeel van de basisondersteuning en voor alle leerlingen toegankelijk. Voor de aanmelding is toestemming nodig van leerling en ouders. Aanmelding vindt plaats door de mentor.

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800