Time Inn

Hoe
Leerlingen volgen het reguliere lesprogramma en ontvangen buiten de lessen om
begeleiding van een coach in de Time Inn. De Time Inn heeft een eigen ruimte waar
deze begeleiding gegeven wordt in een rustige (leer)omgeving. Er is een Time Inn op de
locaties Kampen en Urk.

Wat
Time Inn biedt begeleiding aan leerlingen die vastlopen bij het leren of bij hun persoonlijke ontwikkeling en daar voor een bepaalde periode extra hulp bij nodig hebben. De Time Inn begeleiding kan nodig zijn vanwege een beperking waar de leerling last van heeft in de
klas, in het omgaan met andere leerlingen of bij het plannen en leren.

Hulp op maat
Bij iedere leerling afzonderlijk wordt nagegaan welke ondersteuning gewenst is. Elke leerling werkt in de Time Inn aan zijn of haar eigen doelen. In het Individueel Ontwikkelplan staan de specifieke doelen en afspraken over de begeleiding(smomenten). Afhankelijk van de hulpvraag en de mate van begeleiding die nodig is, kan van ‘hulp op aanvraag’
(initiatief ligt bij de leerling) tot meerdere momenten van begeleiding per week afgesproken worden.

Mogelijkheden voor begeleiding zijn:
• Hulp bij plannen
• Een rustige plek voor het doen van huiswerk (ook na schooltijd)
• Toetsen maken
• Rustmomenten nemen
• Contactmomenten
• Psycho-educatie (leren omgaan met je beperking)

Aanmelding
Time Inn is een arrangement van extra ondersteuning. Het wordt toegekend door de
Commissie Leerlingenzorg (CLZ) als de inzet van basisondersteuning niet voldoende is.

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800