Rots en Water

Rots en Water

Psychofysiek
Dat wil zeggen: we werken vanuit een fysieke (non-verbaal) invalshoek. Spelenderwijs worden door fysieke oefeningen vaardigheden aangeleerd. De training vindt plaats in een gymzaal. De oefeningen wisselen we af met zelfreflectie en kringgesprekken.

Waar werken we aan
Rots en Water is een unieke training omdat we werken aan verschillende doelen: het vergroten van de weerbaarheid, sociale vaardigheden, communicatievaardigheden en anti-pesten. Zo kan een Rots en Water training bijdragen aan het verminderen en voorkomen van sociale problemen als meeloopgedrag, pesten, conflicten en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Doelen waar we bij Rots en Water aan werken zijn:

 • Weerbaarder worden
 • Meer zelfvertrouwen krijgen
 • Leren omgaan met situaties waarin je te maken hebt met agressie en geweld
 • Jezelf beter leren kennen

Voor wie
De Rots en Water training is goed voor iedereen die:

 • Weerbaarder wil worden
 • Sociale vaardigheden wil vergroten
 • Communicatieve vaardigheden wil vergroten
 • Beter wil leren omgaan met pestgedrag, conflicten en/of grensoverschrijdend gedrag
 • Rots (weerbaarheid en assertiviteit) en Water (communicatie en sociale vaardigheden) meer in balans wil brengen

Praktisch
Aanmelden voor de training vindt plaats door de mentor. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerling en de ouders. Voor de cursus wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 20,-. De cursus bestaat uit 10 contacturen en wordt gegeven aan een kleine groep door twee gediplomeerde en ervaren trainers

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800