Remedial Teaching

Remedial Teaching

Het RT-team
Op elke locatie zijn er docenten die ingezet kunnen worden voor RT-begeleiding. Zij hebben specifieke deskundigheid op het gebied van begeleiding bij leerproblemen. Het RT-team is gericht op ondersteuning van leerlingen met dyslexie of leerlingen die problemen ervaren bij de volgende leergebieden:

 • Rekenen
 • Lezen
 • Spelling
 • Leren leren en plannen

Daarnaast kan het RT-team vakdocenten adviseren over de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en aanpassingen in de lessen.

Werkwijze
De begeleider gaat eerst met de leerling in gesprek en stelt een handelingsplan op. Na goedkeuring door de mentor en ouders wordt dit plan uitgevoerd en aan het einde van de periode geëvalueerd met de leerling. Deze evaluatie wordt gedeeld met mentor en ouders. Afhankelijk van de mate van vooruitgang wordt de begeleiding afgebouwd of voortgezet.

Dyslexieonderzoek
Als dyslexie vermoed wordt, vindt er via de RT-coördinator een eerste screening plaats. Op basis van de resultaten wordt een begeleidingsplan opgesteld. Na deze begeleiding vindt een tweede screening plaats met dezelfde tests. Als de leerling onvoldoende groei laat zien tussen beide afnames, dan wordt de leerling met toestemming van ouders aangemeld voor dyslexieonderzoek bij Driestar educatief. De ouders en school betalen ieder de helft van de kosten.

Aanmelding
Remedial Teaching is onderdeel van de basisondersteuning en voor alle leerlingen toegankelijk. Voor de aanmelding is toestemming nodig van leerling en ouders. Aanmelding vindt plaats door de mentor via het digitale aanmeldingsformulier op het personeelsportal. De RT-coördinator zorgt ervoor dat de aangemelde leerling wordt toegewezen aan
een Remedial Teacher.

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800