Re-Fit

Wat
Lichamelijke klachten zijn een veel voorkomende oorzaak van schoolverzuim. Tijdens de training krijgt de leerling inzicht in wat hij of zij doet en aankan. De leerling krijgt inzicht in de factoren die de klachten in stand houden of verergeren en leert daarvoor oplossingen te vinden. Daarnaast krijgt de leerling hulp bij de ontstane leerachterstanden en het inhalen van toetsen. Doel is het terugbrengen van schoolverzuim, zodat het reguliere schoolprogramma (weer) gevolgd kan worden.
De Re-Fit training is bedoeld voor leerlingen met een hoog ziekteverzuim vanwege chronische pijn (zoals buikpijn of hoofdpijn) en/of vermoeidheid. Vaak is er onduidelijkheid over de oorzaak van de lichamelijke klachten.

Daarnaast kan er sprake zijn van:

 • Belemmeringen in de (sociaal-emotionele) ontwikkeling;
 • Vermindering van sociale contacten;
 • Opgebouwde leerachterstanden vanwege het verzuim;
 • Handelingsverlegenheid bij de leerling, ouders en/of school.

Hoe
De Re-Fit training bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. De training wordt gegeven vanuit De Twijn door ervaren trainers met expertise op het gebied van onderwijs aan leerlingen met lichamelijke klachten, een lichamelijke beperking of ziekte. De groepstraining wordt elk schooljaar gegeven op locatie Kampen. Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Als een (individueel) traject nodig is op de andere locaties wordt gekeken naar de mogelijkheden hiervoor.

Aanmelding
De Re-Fit training is onderdeel van de basisondersteuning en voor alle leerlingen toegankelijk die behoren bij de doelgroep. De aanmelding vindt plaats via bespreking en een besluit in het Zorg Advies Team. Voor de aanmelding bij het Zorg Advies Team en voor deelname aan de Re-Fit training is toestemming nodig van de leerling en ouders

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800