Quvier

Vaak hangt die beperking samen met een diagnose als AD(H)D of autisme. Het komt vaak voor dat een leerling die onderwijs volgt in Quvier ook een traject van hulpverlening volgt of heeft gevolgd.

Hoe
In Quvier werken leerlingen met name individueel en soms klassikaal in een kleine groep van maximaal 10 leerlingen. Lessen die klassikaal gegeven worden zijn bijvoorbeeld gym, techniek of lessen sociale vaardigheid. Samen met de mentor Quvier worden doelen opgesteld waaraan de leerling werkt. De doelen komen in het Individueel Ontwikkelplan, wat ook regelmatig met ouders wordt besproken. Waar mogelijk wordt stapsgewijs gewerkt naar het vergroten van zelfstandig functioneren en integratie in de reguliere klas. Voor leerlingen in de bovenbouw is het in verband met het examenprogramma nodig dat zij in staat zijn om in ieder geval de praktische vakken en profielvakken in de reguliere klas te volgen.

Aanmelding en plaatsing
Quvier is een arrangement van extra ondersteuning en wordt toegekend door de CLZ. Een leerling komt in aanmerking voor het volgen van onderwijs in Quvier als er meer aanpassingen in de leeromgeving en intensievere hulp nodig zijn dan de Time Inn of een Leerlingcoach kan bieden.

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800