Mentoraat

Wat
Voor ouders en leerling is de mentor het eerste aanspreekpunt. Vanuit hem of haar worden lijnen uitgezet en komen deze samen. Als er iets is wat invloed heeft op het schoolse functioneren, de ontwikkeling of het leren belemmert, gaat de mentor daarover in gesprek met de leerling en ouders. Hij zorgt dat docenten op de hoogte zijn van belangrijke informatie over zijn mentorleerlingen en houdt de gegevens van de leerling bij in het leerlingvolgsysteem (Magister).

Mentoraat
Als er een specifieke hulpvraag is of als er signalen zijn van zorg, dan vraagt de mentor advies, brengt de leerling in bij de leerlingbespreking van het docententeam of zet begeleiding in gang. Daarnaast zorgt de mentor samen met de docenten voor een veilig pedagogisch klimaat in de klas. In sommige teams wordt het mentoraat uitgevoerd in de vorm van coaching. De leerling heeft dan een coach als mentor. Elke leerling op school heeft een mentor (of coach).

Teamcoach / teamleider
Elk team heeft een teamcoach. Die ondersteunt mentoren en docenten door onder andere het geven van advies, coaching en het organiseren van leerlingbesprekingen in het team. De teamleider is verantwoordelijk voor het bieden van Passend Onderwijs en de juiste ondersteuning aan de leerlingen in zijn team.

Hoe
In de mentoruren wordt aandacht besteed aan het reilen en zeilen in de klas. Ook wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van sociale- en studievaardigheden en wordt nagedacht over hun schoolloopbaan. Daarnaast houdt de mentor gesprekjes met leerlingen waarin gesproken wordt over het welbevinden en de leervorderingen. In de hogere leerjaren komt in het mentoraat steeds specifieker de loopbaanoriëntatie en studiekeuzebegeleiding aan de orde.

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800