LHT

Wat doen en kunnen wij?
Het Leerlinghulpteam (LHT) is een laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen. Zij kunnen er met alles wat hen bezighoudt terecht. Bijvoorbeeld als er sprake is van rouw, verdriet, somberheid, geloofsvragen, (seksuele) identiteit of (nare) gebeurtenissen. Het Leerlinghulpteam is er voor een luisterend oor en om mee te denken met de leerling in de moeite die hij of zij ervaart, maar docenten van het LHT zijn geen professionele hulpverleners. Wanneer de problematiek de kennis en kunde van het Leerlinghulpteam te boven gaat, zal daar met de leerling en ouders over gesproken worden en kan indien nodig doorverwezen worden naar externe hulp.

Wie
Op elke vestiging is er een aantal docenten lid van het LHT, waarbij de coordinatie berust bij één persoon. De namen van de docenten van het LHT worden via posters en een folder bekend gemaakt bij de leerlingen. Deze namen zijn ook bekend bij de mentor.

Aanmelding
Het Leerlinghulpteam is onderdeel van de basisondersteuning en voor alle leerlingen toegankelijk. Leerlingen (en ouders) kunnen rechtstreeks contact leggen met het Leerlinghulpteam. Ook kan een leerling aangemeld worden door de mentor.

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800