Leerlingcoach

Leerlingcoach

Wat
De leerling werkt samen met de leerlingcoach op vaste afgesproken momenten aan de doelen die opgesteld zijn in het Individueel Ontwikkelplan. Ondersteuning van de Leerlingcoach kan op meerdere gebieden plaatsvinden, bijvoorbeeld door te werken aan het plannen en structureren van het schoolwerk of vaardigheden die te maken hebben met de sociale omgang met klasgenoten. De begeleiding is erop gericht dat de leerling leert omgaan met de beperking die hij of zij heeft en zelf vaardigheden ontwikkelt om zelfstandig(er) te kunnen functioneren.

Voor wie
De Leerlingcoach biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen met belemmeringen op het gebied van gedrag of (sociaal-emotionele) ontwikkeling waarvoor zij structureel begeleiding nodig hebben. Vaak is er een sprake van een beperking waarvan zij hinder ondervinden bij het uitvoeren van hun schoolse taken en bij hun sociaal-emotioneel functioneren. De begeleiding is aanvullend op het reguliere lesprogramma wat de leerling volgt.

Aanmelding
Leerlingcoach is een arrangement van extra ondersteuning. Het wordt toegekend door de Commissie Leerlingenzorg (CLZ) als de inzet van basisondersteuning niet voldoende is.

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800