Fysieke beperking

Fysieke beperking

Om de juiste deskundigheid in te kunnen zetten in het bieden van extra ondersteuning, wordt samengewerkt met o.a. Bartimeus, Kentalis en De Twijn. Zij bieden ambulante begeleiding op school als ondersteuning van leerling, ouders en de mentor/docenten. Er wordt een individueel handelingsplan opgesteld met doelen en afspraken. Regelmatig vindt er een gesprek plaats op school met leerling, ouders, ambulant begeleider en betrokkenen vanuit school.

Aanmelding
De extra ondersteuning aan leerlingen met een fysieke beperking kan op verschillende manieren worden toegekend. Voor leerlingen die blind of slechtziend zijn, verloopt het aanvragen van een arrangement via Bartímeus. Voor leerlingen die doof of slechthorend zijn verloopt dit via Kentalis.

Extra ondersteuning voor leerlingen met een fysieke beperking of ziekte, bijvoorbeeld door inzet van ambulante begeleiding van De Twijn, wordt toegekend door de CLZ

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800