CLZ

Wat
Er kan extra ondersteuning worden toegestaan als leerlingen meer zorg en begeleiding nodig hebben dan in de basisondersteuning geboden kan worden. Dit wordt besloten in de CLZ. Daarnaast besluit de CLZ over toekenning van LWOO en de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor bijvoorbeeld plaatsing in het Praktijkonderwijs.

Hoe
De CLZ vergadert elke maand. De CLZ bestaat uit een aantal personen met ieder zijn of haar eigen deskundigheid. Na bespreking, in aanwezigheid van de (toekomstige) teamleider, wordt er een besluit genomen over de toekenning van één van de volgende arrangementen:
• Time Inn
• Leerlingcoach
• Quvier
• PrO-Entree
• Medisch/lichamelijk
• Maatwerktraject

Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Wanneer
Een leerling wordt in de CLZ besproken als in het zorg advies team (ZAT) of in het geval van een nieuwe leerling uit het dossier en de aanmelding vanuit de school van herkomst duidelijk naar voren komt dat extra ondersteuning nodig is. Een leerling kan ook besproken worden als een wijziging van het arrangement aan de orde is.

Aanmelding
In het zorg advies team wordt een besluit genomen over aanmelding bij de commissie leerlingenzorg. Dat wordt vervolgens gedaan door de mentor. In het geval van een nieuwe leerling die nog niet gestart is op school, vindt de aanmelding plaats door de toekomstige teamleider na een gesprek met leerling, ouders en de huidige school.

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800