Lees met ons mee!

Lees met ons mee!

Maleachi

Het is niet eenvoudig het boek Maleachi te dateren. Het is aannemelijk om vooral te denken aan de tijd na de Ballingschap, de tijd van Ezra en Nehemia. Het was de tijd van de herbouw van de tempel en de stadsmuren van Jeruzalem. Voortdurend werden ze lastig gevallen door de vijanden. Het leven was zwaar.

Maandag 25 november 2019

Goddelijke liefde
Lezen Maleachi 1:1-5
Zingen: Psalm 25:5, 6

Vraag: Israël vraagt zich af of God Israël werkelijk lief heeft. Het ervaart steeds moeilijkheden en tegenslagen. Waaruit laat God merken dat Hij Israël liefheeft?

Aandachtspunten:

 1. 1:1 Een profetie is een De opdracht van de HEERE aan Zijn knechten (profeten, predikers) is niet eenvoudig. Ze moeten de boodschap eerlijk brengen, zoals God het wil. Het is ook niet eenvoudig omdat de boodschap vaak niet aanvaard wordt.
 2. 1:2a Israël stelt de vraag waaruit de liefde van God voor hen blijkt. Ze twijfelen aan Gods liefde. Dit kan ook een vraag voor ons zijn. Heeft de HEERE wel het goede met mij voor? Heeft Hij mijn behoud wel op het oog? Hoe komt het dat ik zoveel tegenslagen ervaar?
 3. 1:2b-4 De HEERE geeft antwoord aan Israël: Ik heb jullie uitgekozen om Mijn volk te zijn uit eenzijdige liefde. Jakob werd gekozen, niet Ezau. Is dat geen reden tot verwondering? Ezau werd verworpen, kijk maar eens naar Edom (de nakomelingen van Ezau)! Er is niets van hen overgebleven. Ze proberen wel op te krabbelen en het verwoeste land te herbouwen, maar het zal ze niet lukken. Het oordeel van de God van Israël blijft op Edom rusten.
 4. Als het volk van Israël ziet dat de HEERE Edom oordeelt en straft, zullen ze beseffen hoe bevoorrecht Israël is. De HEERE is immers de God van het verbond! Ook wij moeten beseffen hoeveel voorrechten en zegeningen we dag in dag uit krijgen van de HEERE. Wat blijkt daaruit dat Hij ons welzijn op het oog heeft!

’s Middags lezen: Maleachi 1:1-5

Locatie Kampen

 • Kamperstraatweg 1a

 • 8265 PA Kampen

 • Tel: 038 8700800

 • Algemeen: info@pieterzandt.nl

 • Facturen: facturen@pieterzandt.nl

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800