Qura

Sommige leerlingen zitten thuis of dreigen om verschillende redenen ‘thuiszitters’ te worden. Dat kan het gevolg zijn van angstproblematiek, depressie of andere ‘internaliserende’ (naar binnen gerichte) problemen. Als het dan in een gewone klas niet lukt en als een leerling met extra begeleiding niet voldoende geholpen wordt, is er Qura. Een leerling werkt in Qura zoveel en zo snel als hij of zij aan kan, in een extra veilige omgeving. We gaan ervan uit dat een leerling elders behandeld wordt, en werken graag samen met de behandelaar. Kenmerkend voor Qura is dat het welbevinden van de leerling voorrang heeft boven al het andere dat op een school belangrijk is.

Aanmelding en plaatsing
Het zorg advies team kan voor een leerling een intake voor Qura aanvragen. Een orthopedagoog en een docent van Qura gaan vervolgens in gesprek met die leerling en zijn of haar ouders. Zij brengen vervolgens verslag uit aan de Commissie Leerlingenzorg, die besluit over toekenning van een zorgarrangement Qura. Bij de besluitvorming wordt onder andere gekeken naar de aard van de problematiek en wordt nagegaan welke hulp op school al is ingezet en of er sprake is van behandeling bij een externe hulpverlener.

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800