Opzeggen OV-abonnement

Tussentijds het abonnement opzeggen is mogelijk. Als uw kind verandert van studie, een lange periode op stage gaat of helemaal van school gaat, is het de bedoeling dat het abonnement zo snel mogelijk opgezegd wordt. Dit dient u zelf door te geven aan de administratie van de school: busvervoer@pieterzandt.nl.

Let op: Connexxion hanteert een opzegtermijn van 1 maand. (voorbeeld: opzeggen op 1 mei 2022 houdt in dat de beeïndiging ingaat op 1 juni 2022).

Aanvraag en opzegging van het abonnement dient altijd via de ouder(s) te geschieden. De Pieter Zandt neemt hierin niet zelf het initiatief.

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800