Nieuwsbrief algemeen

section-4cab387

Nieuw beleid smartphone

Schooljaar 2022-2023 hebben we op de locatie Staphorst een pilot gedraaid, waarbij we ten aanzien van de smartphone het beleid ‘thuis of in de kluis’ hebben gevoerd. Dat is ons goed bevallen. In het komende cursusjaar wordt dit beleid ook op de locaties Kampen en IJsselmuiden doorgevoerd. Velen van u hebben positief gereageerd op ons voornemen om tot dit beleid te komen. Samen met u willen we de schermtijd terugdringen ten gunste van de echte ontmoeting. Daarnaast willen we schooltijd inzetten als een ‘offline blok’, waarin uw kind ongestoord en geconcentreerd met zijn of haar werk bezig kan zijn, zonder de hele dag voortdurend afgeleid te worden door de smartphone.

Verzuimbeleid

Op onze website staat het verzuimbeleid. Wij vragen u en onze leerlingen hiervan kennis te nemen, zodat u weet wanneer en langs welke weg verzuim gemeld moet worden en wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Ouders zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor het schoolgaan van hun kind(eren), onze leerling(en).


section-5458716

Leerlingenstatuut

Hierin staan o.a. de rechten en plichten van onze leerlingen verwoord. Eén keer in de twee jaar wordt het leerlingenstatuut opnieuw vastgesteld.

Alle leerlingen ontvangen een e-mail met daarin de link naar de digitale versie. Alle brugklassers ontvangen een gedrukt exemplaar.

Schoolgids

2023-2024

Elke school is verplicht ouders over een aantal zaken te informeren. Deze informatie is gebundeld in de schoolgids. De schoolgids is, na instemming van de MR, vastgesteld door de bestuurder.
Alle leerlingen ontvangen via e-mail een link naar de schoolgids.
Elk gezin ontvangt éénmalig een gedrukt exemplaar waarin tevens de contactgegevens van alle perso-neelsleden zijn opgenomen.

section-87373b1

Inlogaccount Magister

Als u voor het eerst een kind op onze school heeft, krijgt u van ons een week voor aanvang van het cursusjaar een mail met inloggevens voor Magister. In dit programma kunt u onder andere het rooster, de resultaten en de verzuimgegevens van uw kind(eren) zien. Wanneer u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt bent, kunt u een e-mail, voorzien van het leerlingnummer van uw zoon/dochter (zodat wij de juiste koppeling kunnen maken) sturen naar magister@pieterzandt.nl

Leerlingen 18+

Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn voor de wet handelingsbekwaam. Dat betekent dat de leerling voor een aantal schoolzaken zelf verantwoordelijk wordt en dat de toegang tot Magister voor de ouders vervalt. Toch is het voor de ouders van belang dat zij bijvoorbeeld inzage hebben in de vorderingen en dat zij een afspraak voor een ouderavond kunnen plannen.
In het kader van de wet op de privacy kan de toestemming voor inzage in Magister uitsluitend nog door de leerling zelf worden gegeven, via ‘mijn instellingen’. Regel dit samen met uw zoon/dochter.
Onze leerlingenadministratie kan dat niet voor u doen.

section-37e63d9

Communicatie met ouders

De communicatie verloopt over het algemeen via e-mail. Hiervoor is het nodig dat de school beschikt over de meest actuele e-mailadressen van de ouder(s)/verzorger(s). Via Magister kunt u controleren of uw gegevens kloppen en zo nodig het e-mailadres aanpassen. Mochten de overige persoonlijke gegevens onjuist zijn, stuur dan een e-mail aan magister@pieterzandt.nl, met daarin vermeld de naam en klas van uw zoon of dochter.

In Magister wordt veel gebruikt gemaakt van berichten. U kunt instellen dat deze berichten worden door-gestuurd naar een eigen mailbox. Vul in het onderdeel “instellingen” het
e-mailadres in waarnaar u de
berichten wilt doorsturen. Dit is het e-mailadres dat ingesteld staat bij het onderdeel “Contact”. Dit geldt zowel voor ouders als voor personeel.
Wilt u controleren of dit het juiste mailadres is en dit wijzigen indien nodig?

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800