section-82ff89f
section-a103940

Leerlingenzorg

De zorg op onze school is er op gericht dat iedere leerling het goed heeft op school. Op onze school staat de mentor centraal. Bijna elke vakdocent is ook mentor van een klas. De mentor geeft zowel elke leerling apart als de hele groep begeleiding op studie-, keuze- en psychosociaal gebied. De mentor signaleert, geeft ondersteuning, maakt problemen bespreekbaar en helpt zoveel als mogelijk mee aan een oplossing.

Extra begeleiding is nodig als je als leerling blokkeert in het onderwijsleerproces. In dat geval gaat het bijvoorbeeld om de onderstaande begeleidingsonderdelen. Het boekje 'leerlingenzorg' geeft onder andere informatie over de verschillende 'zorgarrangementen'. Dit betekent dat je extra zorg, ondersteuning of begeleiding krijgt.

section-7524a9c

Heb elkaar lief

Elkaar liefhebben is onze opdracht. Iedereen kan hierbij meewerken. Weet je van een situatie waarin een leerling niet wordt geaccepteerd of daadwerkelijk wordt gepest? Durf je er niets van te zeggen? Meld dit dan bij de anti-pest commissie via pesten@pieterzandt.nl.

Samen leren en samen leven

Het aanleren van sociale vaardigheden (sova) of een faalangsttraining (bof) helpt je om meer zekerheid te krijgen en zekerder te zijn in een groep mensen.

Leer grenzen aangeven

Ervaar je veel onrecht of kom je onbewust regelmatig in de problemen? De Rots en Water training helpt je weerbaar te maken en de grenzen van een ander en jezelf te herkennen.

We denken mee!

Gezondheid is een zegen. Als je door lichamelijke klachten of langdurig ziekzijn niet naar school kan mis je een sociaal netwerk en schoolwerk. De trainers van Re-Fit denken met je mee zodat je  zoveel mogelijk contact blijft houden met medeleerlingen en je schoolwerk toch kan volgen.

Een vertrouwelijk gesprek

Heb je behoefte aan een goed en vertrouwelijk gesprek als het gaat om verwerking van persoonlijke situaties en gevoelens? Meld je bij één van onze docenten van het leerlinghulpteam (LHT).

We helpen je op weg

Remedial betekent o.a. beter makend. Heb je dyslexie of is rekenen niet je sterkste kant? Kom je daardoor op achterstand? Een docent remedial teaching (RT) helpt je beter te worden of beter om te leren gaan met bijv. dyslexie.

Een beetje zoals groep 8

In Kampen hebben we een testfase met integratie klassen. Dit betekent: dezelfde docenten, boekenpakketten, toetsen en meer aandacht voor jouw persoonlijk en ruimte voor extra begeleiding. De groep is klein en je krijgt tijd om je huiswerk op school te maken. Je krijgt veel lessen van je mentor. Er is een integratieklas Basis/Kader/Mavo en Mavo/Havo/Vwo

section-8b8d95a

Veiligheid

Veiligheid van spullen en omgeving

Het voor iedereen vanzelfsprekend dat we elkaar respecteren en elkaars spullen niet vernielen. Mocht er toch sprake zijn van diefstal of vandalisme verzamelen we alle informatie om zo snel mogelijk op te lossen wie bijv. de diefstal heeft gepleegd om erger te voorkomen. Bij opheldering van het vergrijp wordt de schade verhaald op de dader(s).

Veiligheid van personen

We zien graag dat iedereen zich in school veilig voelt. Om dit te garanderen is het bezit, gebruik of verhandelen van vuurwerk, vuur- en/of steekwapens in of nabij de school niet toegestaan. Ook voorwerpen, die op zichzelf beschouwd niet een wapen zijn maar door een leerling wel als wapen gebruikt worden, vallen hieronder en de bezitter ervan krijgt dezelfde straf alsof hij met een wapen heeft gedreigd of gestoken. De voorwerpen worden definitief ingenomen.

Het bezit, gebruik of verhandelen van drugs in of nabij de school is niet toegestaan. Bij overtreding wordt de betreffende leerling met onmiddellijke ingang geschorst. Hiermee wordt de procedure om definitief van school te verwijderen gestart. Dit zijn enkele punten die ook in de Regels voor de algemene orde en in het leerlingenstatuut omschreven staan. Verder gelden binnen de school uiteraard ook de regels van algemeen burgerlijk fatsoen en de regels met betrekking tot gedrag dat binnen de maatschappij niet toegestaan is.

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800