Instructie aanmelding gymnasium

section-2064aca

Voor de aanmelding van het gymnasium doorloop je een aantal stappen.
- aanmelding door ouders
- een onderbouwd gymnasium-advies van de basisschool
- de leerling schrijft een motivatiebrief met zijn/haar motivatie voor het gymnasium
- de leerling voert een gesprek met de toelatingscommissie n.a.v. de aanmelding, advies van de basisschool en de motivatiebrief

section-faec942

Niveau-vereisten

section-95b64a8

De gymnasiumleerling is minimaal een vwo-leerling. Dat betekent dat in het CITO- volgsysteem het gemiddelde van M6, M7 en M8 een A is voor:

 • Technisch lezen *
 • Spelling *
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen en wiskunde
 • (Indien van toepassing: Engels) *

Selectiecriteria

Een leerling wordt toegelaten, als:

 • er een onderbouwd positief gymnasiumadvies is van de basisschool
 • het gemiddelde van M6, M7 en M8 een A is *
 • de PZ-toelatingscommissie een positief advies geeft na een gesprek met de leerling

De toelatingsprocedure wordt begin mei afgerond.
* Leerlingen met een lagere score dan A bij technisch lezen / spelling / Engels worden besproken.

section-238bc2e

Tips voor het schrijven van je motivatiebrief

section-e6d82ef

Schrijf in je brief iets over:

 • Vrijetijdsbesteding: hobby’s, sportactiviteiten, vriendengroep, culturele activiteiten.
 • Leesgedrag: welke kranten en tijdschriften je leest; welk boek je het laatste hebt gelezen
 • Verwachtingen van het gymnasium: wat je denkt te leren; wat voor jou de meerwaarde is van het gymnasium.
 • Werk- en studiehouding: precies, makkelijk, snel, ijverig, samenwerkend, zelfstandig, onafhankelijk, enzovoort…
 • Bijdrage aan het gymnasium: wat jij kunt bijdragen aan de sfeer in een toekomstige gymnasiumklas.
 • Toekomstperspectief: je ideeën over een toekomstige opleiding en/of beroep.
 • Omgeving: wat vinden je ouders, je broers/zussen, je vrienden van jouw keus voor het gymnasium?
 • Niveau en karakter: waardoor kun je het aannemelijk maken dat jij iemand bent die op het gymnasium op zijn plaats is?

Natuurlijk let je erop dat de brief goed is opgebouwd.

Insturen
Je schrijft de brief zelf en stuurt deze voor 5 maart 2021 naar aanmeldingen@pieterzandt.nl.

Uitnodiging gesprek
N.a.v. de aanmelding, motivatiebrief en het advies van de basisschool nodigen we jou uit voor een gesprek met onze selectiecommissie.

Onderstaande vragen komen tijdens het gesprek aan de orde.

 • Waarom jij wel of niet op het gymnasium op je plaats zou zijn
 • Ben jij een leerling die meer kanen meer wildan een ‘gewone’ vwo-leerling?
 • Wat heb je daarvan laten zien op de basisschool.

We vinden het belangrijk dat je vader en/of moeder (verzorger) bij het gesprek aanwezig is (zijn). Uiteraard zal het gesprek in de eerste plaats gevoerd worden tussen jou, de docent en de gymnasium- leerling. Aan het einde van het gesprek zal er nog kort met je vader en/of moeder worden doorgesproken.

Selectie:
Het advies van de basisschool, de toetsresultaten, de motivatiebrief en de bevindingen in het toelatingsgesprek vormen samen de ingrediënten voor het besluit om een leerling wel of niet toe te laten tot het gymnasium.

Tot ziens!

Locatie Kampen

 • Kamperstraatweg 1a

 • 8265 PA Kampen

 • Tel: 038 8700800

 • Algemeen: info@pieterzandt.nl

 • Facturen: facturen@pieterzandt.nl

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800