Dag: 2 juni 2020

Update ivm Coronavirus

dd 04 juni 2020

dd 02 juni 2020

Vanaf vandaag zijn we weer gestart met lessen op school. Alle leerlingen hebben bericht ontvangen over wanneer ze op school worden verwacht en welke regels er gelden m.b.t. hygiëne en 1,5 m afstand van elkaar. Om gebruik te maken van het openbaar vervoer is een mondkapje verplicht. Dit geldt ook voor schoolvervoer.

Hygiene instructie


dd 19 mei 2020

We zijn binnen de teams volop bezig om na te denken hoe we na 1 juni weer kunnen opstarten. Veel vraagstukken moeten daarbij worden doordacht. Volgende week zal er door de teamleiders worden gecommuniceerd hoe het onderwijs voor het betreffende team wordt opgestart.


dd 6 april 2020

De bestaande maatregelen zijn verlengd tot 28 april.
Dit betekent dat in elk geval tot de meivakantie onderwijs op afstand plaatsvindt.


dd 16 maart 2020

Leerlingen vandaag geen les!
Check voor meer informatie na 8.00 uur je mail.

dd 14 maart 2020

Op 12 maart bent u via e-mail op de hoogte gesteld van het feit dat we in school de voorschriften opvolgen die de overheid geeft om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen (zie www.rijksoverheid.nl/coronavirus). Maatregelen die vooralsnog tot en met 31 maart 2020 gelden.

Van dag tot dag beraden we ons op de informatie die van overheidswege tot ons komt.

Mocht de overheid besluiten tot beperkte openstelling of sluiting van scholen, dan zullen wij dat uiteraard opvolgen. We zullen in dat geval z.s.m. via het roosterprogramma Zermelo én op onze website hierover mededeling doen.
Op dat moment zullen we u ook informeren over de wijze waarop we het onderwijs zo goed mogelijk kunnen voortzetten.


dd 12 maart 2020

Zoals u waarschijnlijk weet heeft de rijksoverheid de maatregelen ter voorkoming van een verdere verspreiding van het coronavirus vandaag aangescherpt. Uiteraard neemt ook onze school deze maatregelen over. Het beleid is dus:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.
  Meer informatie over deze en nieuwe maatregelen en ook vragen en antwoorden over de maatregelen zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Wanneer er sprake is van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moet u uw kind(eren) echter thuis houden.

Met vriendelijke groet,
Directie en college van bestuur Pieter Zandt scholengemeenschap

Dit zijn bijzondere maatregelen onder bijzondere omstandigheden. Laat in alles ons vertrouwen zijn op de Heere onze God.

Dat betekent dat uw kind(eren), als er geen sprake is van genoemde klachten, gewoon naar school moet(en) komen.

(bron: Rijksoverheid.nl)

 

 

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800