Categorie: IJsselmuiden

Rookvrije school

Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vanaf 1 augustus moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn, van primair onderwijs tot en met mbo’s en universiteiten.
Zien roken doet roken en het schoolterrein moet niet de plek zijn waar kinderen leren roken. In 2040 willen we een
rookvrije generatie. Samen met het Trimbos-instituut, de Gezonde School en de Alliantie Nederland Rookvrij werken we hier naar toe.

 

Eerste schooldag 18 augustus

Op dinsdag 18 augustus komen in principe alle leerlingen om 08.40 uur op school. Op deze dag beginnen we met de dagopening, waarna de boeken worden uitgereikt. Daarna wordt in de meeste klassen gewoon les gegeven.
Leerlingen die een alternatief programma volgen, worden daarover geïnformeerd.

Hieronder de lokalenlijst voor onze brugklassers. Overige leerlingen zien het lokaal in hun rooster.

Staphorst
klas mentor lok
s1Ba dm S12
s1Ka slt S22
s1Ma hlh S33
s1Mb vsh S15
s1Ha wsa S35
s1Hb hkj S21
s1Hc kea S28

Urk
klas mentor lok
u1Ba knl U31
u1Ka saa U43
u1Kb prd U15
u1Ma lbl U44
u1Mb hka U19
u1Ha kpj U17
u1Hb lst U22

IJsselmuiden
klas mentor lok
y1Ba bnh Y11
y1Ka ekt Y14
y1Ma vej Y25
y1Ha stj Y23
y1Hb sth Y26

Kampen
klas mentor lok
1Ba,1Ka bam 247
1Bb,1Kb lem 246
1Ma wtj 144
1Mb snh 142
1Ha wkr 146
1Hb srg 141
1Hc prw 145
1Hd ntl 241
1Ga srj 414

Quvier
klas mentor lok
Qa KnT 254
Qb HsA 251
UQa RnS u34
UQb Bnk u33

 

 

Pieter Zandt grote winnaar Duurzaam Doen

 

In drie categorieën wisten leerlingen van de Pieter Zandt de hoofdprijs van 1000 euro in de wacht te slepen. De locatie IJsselmuiden met Groendak (onderbouw VMBO), Staphorst met de verdere verduurzaming van de elektrische auto (onderbouw HAVO/VWO) en Kampen met het bewustwordingsspel Ticket for the Future. Bij het MBO won EcoBirds van Hoornbeeck Rotterdam. Ze ontwikkelden een vogelhuisje voor mezen, een vogel die dol is op de eikenprocessierups.

De digitale finale werd woensdag via Teams aangestuurd vanuit Driestar hogeschool in Gouda. Ieder team hield een presentatie vanuit de eigen locatie of stuurde van te voren een videoclip in. De jury lette bij de presentaties van de ideeën op relevantie, effectiviteit, innovatie en uitvoerbaarheid.

‘Duurzaam Doen!’ is een initiatief van het reformatorisch onderwijs (VO, MBO en HBO) om werk te maken van duurzaamheid. Het doel is om, allereerst binnen het onderwijs, een beweging tot stand te brengen. Tijdens de (jaarlijkse) Duurzaam Doen Challenge presenteren leerlingen en studenten hun ideeën voor Duurzaam Doen.

De winnaars van de Duurzaam Doen Challenge 2020 op een rij:

Onderbouw VMBO             Groendak                             Pieter Zandt IJsselmuiden

Onderbouw HAVO/VWO   Elektrische auto                  Pieter Zandt Staphorst

Bovenbouw VMBO             Vergroening school            Gomarus Gorinchem

Bovenbouw HAVO/VWO  Ticket for the Future           Pieter Zandt Kampen

MBO                                      EcoBirds                               Hoornbeeck Rotterdam

HBO                                      Les basisschool 3G                        Driestar hogeschool Gouda

Zomervakantie

Alle ouders hebben een algemene nieuwsbrief ontvangen met informatie m.b.t. volgend cursusjaar.

We wensen iedereen alvast een goede vakantieperiode toe!

Update ivm Coronavirus

dd 04 juni 2020

dd 02 juni 2020

Vanaf vandaag zijn we weer gestart met lessen op school. Alle leerlingen hebben bericht ontvangen over wanneer ze op school worden verwacht en welke regels er gelden m.b.t. hygiëne en 1,5 m afstand van elkaar. Om gebruik te maken van het openbaar vervoer is een mondkapje verplicht. Dit geldt ook voor schoolvervoer.

Hygiene instructie


dd 19 mei 2020

We zijn binnen de teams volop bezig om na te denken hoe we na 1 juni weer kunnen opstarten. Veel vraagstukken moeten daarbij worden doordacht. Volgende week zal er door de teamleiders worden gecommuniceerd hoe het onderwijs voor het betreffende team wordt opgestart.


dd 6 april 2020

De bestaande maatregelen zijn verlengd tot 28 april.
Dit betekent dat in elk geval tot de meivakantie onderwijs op afstand plaatsvindt.


dd 16 maart 2020

Leerlingen vandaag geen les!
Check voor meer informatie na 8.00 uur je mail.

dd 14 maart 2020

Op 12 maart bent u via e-mail op de hoogte gesteld van het feit dat we in school de voorschriften opvolgen die de overheid geeft om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen (zie www.rijksoverheid.nl/coronavirus). Maatregelen die vooralsnog tot en met 31 maart 2020 gelden.

Van dag tot dag beraden we ons op de informatie die van overheidswege tot ons komt.

Mocht de overheid besluiten tot beperkte openstelling of sluiting van scholen, dan zullen wij dat uiteraard opvolgen. We zullen in dat geval z.s.m. via het roosterprogramma Zermelo én op onze website hierover mededeling doen.
Op dat moment zullen we u ook informeren over de wijze waarop we het onderwijs zo goed mogelijk kunnen voortzetten.


dd 12 maart 2020

Zoals u waarschijnlijk weet heeft de rijksoverheid de maatregelen ter voorkoming van een verdere verspreiding van het coronavirus vandaag aangescherpt. Uiteraard neemt ook onze school deze maatregelen over. Het beleid is dus:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.
  Meer informatie over deze en nieuwe maatregelen en ook vragen en antwoorden over de maatregelen zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Wanneer er sprake is van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moet u uw kind(eren) echter thuis houden.

Met vriendelijke groet,
Directie en college van bestuur Pieter Zandt scholengemeenschap

Dit zijn bijzondere maatregelen onder bijzondere omstandigheden. Laat in alles ons vertrouwen zijn op de Heere onze God.

Dat betekent dat uw kind(eren), als er geen sprake is van genoemde klachten, gewoon naar school moet(en) komen.

(bron: Rijksoverheid.nl)

 

 

Webinar media-avond

In deze webinar wordt een praktische handreiking gegeven aan ouders, om een bewust en verantwoord mediagebruik in het gezin te stimuleren.
Ook wordt er aandacht gegeven aan de vraag: Wat is noodzakelijk als mijn kind naar het voorgezet onderwijs gaat en welke keuzes kunnen wij maken?
Met oog voor het feit dat elk gezin en kind uniek is, zullen ouders m.b.t. mediagebruik, waaronder smartphone en apps, zelf keuzes moeten maken.
Vanuit de Pieter Zandt wordt er aandacht gegeven aan het leven in een beeldcultuur en de blijvende grote waarde van de woordcultuur .
Klik hier voor het bekijken van de webinar voor de visie van de Pieter Zandt en praktische tips!
Voor meer informatie rondom het thema mediagebruik verwijzen wij u naar de website van ‘Handreiking voor Gezin’

 

In het nieuws

GENEMUIDEN – Genemuiden heeft er twee ‘meesterbakkers’ bij, in de personen van Myrthe Fuite en Anne Pleijsier. Beide dames zitten in klas 2 havo/vwo van de Pieter Zandt in IJsselmuiden. Ter gelegenheid van de dag van de Franse taal werd een wedstrijd georganiseerd: ‘Wie bakt de mooiste Franse taart?’. De vriendinnen maakten ‘een geweldig fraai exemplaar’. De jury roemde het originele ontwerp en het hoge afwerkingsniveau. “Magnifique!”

De wedstrijd viel goed in de smaak. De aanmeldingen om mee te doen stroomden binnen, aldus mevrouw Driessen, docente Frans van deze leerlingen. “Wat zijn er ontzettend mooie taarten meegebracht. Als je dan met een prijs naar huis gaat, dan weet je zeker dat je wel heel wat in je mars hebt.”

DE STADSKOERIER

 

 

 

Locatie Kampen

Locatie Urk

 • Vlechttuinen 6

 • 8322 BA Urk

 • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

 • Achthoevenweg 3

 • 7951 SK Staphorst

 • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

 • Grafhorsterweg 53

 • 8271 CB IJsselmuiden

 • Tel: 038 8700800