A A A zoek »
Weten en belijden
De docent maakt het verschil – dat geldt voor heel veel zaken in het onderwijs, ook als het gaat om identiteit. De reformatorische scholen hebben een gemeenschappelijke cursus ontwikkeld om op dat gebied een stuk verbreding en/of verdieping aan te brengen. De cursus probeert in het algemeen vooral de antenne voor de identiteitsaspecten in de omgang met leerlingen scherper te stellen.


Inhoud cursus

De cursus bestaat uit vijf modules:

1.       Bijbel en dogmatiek

2.       Eenheid en eigenheid van de gereformeerde gezindte

3.       De adolescent in het onderwijs

4.       Als christen functioneren in de samenleving

5.       Apologetiek


Contactpersonen en verantwoordelijkheden

De organisatie van de centrale bijeenkomsten is door het Directieoverleg van de Reformatorisch scholen voor Voortgezet Onderwijs (DORVO) in handen gegeven van Driestar educatief. Voor dit onderdeel is drs. H. Vermeulen de contactpersoon (h.vermeulen@driestar-educatief.nl).

De schoolgebonden bijeenkomsten worden door de Pieter Zandt sg. zelf georganiseerd. De coördinatie is in handen van Hans Smits.

Meer informatie voor personeelsleden van de Pieter Zandt is te vinden op PZ-web.

Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV