A A A zoek »
Gevolgen ongeoorloofd verzuim
Als een leerling ongeoorloofd te laat is of wanneer een leerling spijbelt moet de leerling voor elk te laat gekomen uur een schrijfstraf en voor elke gespijbeld uur een dubbele schrijfstraf thuis uitvoeren en dat strafwerk, door ouder(s)/verzorger(s) ondertekend, de eerst volgende schooldag nadat de strafopdracht is gegeven, voor 12.00 uur op school inleveren.

In geval als sanctie één of meerdere uren nakomen opgelegd wordt en een leerling verschijnt niet zonder geldige redenen, dan wordt dit als spijbelen aangemerkt.

Daarnaast ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) na 3 uur ongeoorloofd verzuim een brief die voor “gelezen” ondertekend geretourneerd moet worden. Na 6 uur ongeoorloofd verzuim wordt door de school telefonisch contact met de ouder(s)/verzorger(s) opgenomen en aangegeven dat de leerling op school uitgenodigd zal worden voor een informeel gesprek met de leerplichtambtenaar  en dat bij 9 uur ongeoorloofd verzuim er een officiële  melding bij de leerplichtambtenaar gedaan zal worden. Bij 9 uur ongeoorloofd verzuim ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) weer een brief en wordt er een officiële melding bij de leerplichtambtenaar gedaan.

 

De  Pieter Zandt sg. heeft het “protocol Schoolverzuim ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten” getekend en voert het beleid dat daarin beschreven staat uit. Bovenstaand verzuimbeleid is slechts een samenvatting van het genoemde protocol. Dit protocol vindt u op de VSV-website van de regio IJssel-Vecht: www.jijvaltnietuit.nl.

Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV