A A A zoek »
Sociale vaardigheden / Faalangst
De training Sociale vaardigheden (SOVA) en Bewust omgaan met faalangst (BOF) is gericht op het zien van eigen kwaliteiten en het geven van tools voor de omgang met anderen en het voorkomen of verminderen van gevoelens van onzekerheid. 

Wanneer een SOVA-training
Wanneer een leerling moeite heeft met:
 • het leggen van contacten 
 • werken in een groep
 • voor zichzelf opkomen 
 • omgaan met conflicten 
 • omgaan met kritiek 
 • het zich verplaatsen in gevoelens van anderen
 • verantwoordelijkheid te nemen 
 • afspraken na te komen 
Wanneer een BOF-training (Bewust Omgaan met Faalangst)
Wanneer een leerling:
 • angst heeft bij presenteren, bijvoorbeeld in de klas
 • spanning voor toetsen
 • angst voor contacten
 • veel bevestiging vraagt en snel uit balans is
 • onzeker is in onbekende situaties
 • geen vragen durft te stellen in een groep
 • ontevreden is over minder goede resultaten
 • vluchtgedrag vertoont
Over de trainingen
De trainingen vinden in een groep (soms individueel) plaats en worden gegeven door docenten met een specialisatie op dit gebied. Voor de start is er een intakegesprek om kennis te maken met de trainer(s) en de leerdoelen te bespreken. Elk cursusjaar wordt er op elke locatie minimaal één keer een training gegeven. 

Aanmelding
De SOVA- en BOF trainingen zijn onderdeel van de basisondersteuning en voor alle leerlingen toegankelijk. Aanmelding vindt plaats door de mentor. Voor de aanmelding is toestemming nodig van de leerling en ouders.
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV