A A A zoek »
Rots en Water
Rots en Water is een (psychofysieke) training waarbij leerlingen door middel van beweging werken aan weerbaarheid en sociale vaardigheden. 

Psychofysiek...
Dat wil zeggen: we werken vanuit een fysieke (non-verbaal) invalshoek. Spelenderwijs worden door fysieke oefeningen vaardigheden aangeleerd. De training vindt plaats in een gymzaal. De oefeningen wisselen we af met zelfreflectie en kringgesprekken. 

Waar werken we aan…
Rots en Water is een unieke training omdat we werken aan verschillende doelen: het vergroten van  de weerbaarheid, sociale vaardigheden, communicatievaardigheden en anti-pesten. Zo kan een Rots en Water training bijdragen aan het verminderen en voorkomen van sociale problemen als meeloopgedrag, pesten, conflicten en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Doelen waar we bij Rots en Water aan werken zijn:

  • Weerbaarder worden
  • Meer zelfvertrouwen krijgen
  • Leren omgaan met agressie en geweld
  • Jezelf beter leren kennen

Voor wie…
De Rots en water training is goed voor iedereen die:
  • Weerbaarder wil worden
  • Sociale vaardigheden wil vergroten
  • Communicatieve vaardigheden wil vergroten
  • Beter wil leren omgaan met pesten, conflicten en/of grensoverschrijdend gedrag
  • Rots (weerbaarheid en assertiviteit) en Water (communicatie en sociale vaardigheden) meer in balans wil brengen
  • Voor iedereen dus…

Praktisch…
Aanmelden voor de training gaat via de mentor. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerling en de ouder(s) / verzorger(s). Voor de cursus wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 20,-. De cursus bestaat uit 10 contacturen en wordt gegeven aan een kleine groep door twee gediplomeerde en ervaren trainers die hun kennis en vaardigheden voortdurend bijscholen.
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV