A A A zoek »
Remedial Teaching
Remedial teaching is bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning als gevolg van dyslexie, (ernstige) rekenproblemen of leerachterstanden.

Het RT-team
Op elke locatie van de Pieter Zandt zijn collega’s aanwezig die ingezet kunnen worden voor RT-begeleiding. Deze collega’s hebben specifieke deskundigheid op het gebied van leerproblemen. Het RT-team is gericht op ondersteuning van leerlingen met dyslexie of leerlingen die problemen ervaren bij de volgende leergebieden:
  • rekenen 
  • lezen
  • spelling 
  • leren leren en plannen
Daarnaast kan het RT-team vakdocenten adviseren over de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en aanpassingen in de lessen.

Werkwijze
De begeleider gaat eerst met de leerling in gesprek en stelt een kort handelingsplan op. Na goedkeuring door de mentor en ouders wordt dit plan uitgevoerd en aan het einde van een bepaalde periode geëvalueerd met de leerling. Deze evaluatie wordt gedeeld met mentor en ouders. Afhankelijk van de mate van vooruitgang wordt de begeleiding afgebouwd of voortgezet. 

Dyslexieonderzoek

Als er sprake is van vermoeden van dyslexie vindt er via de RT-coördinator een eerste screening plaats. Dit zijn een 5-tal tests. Op basis van de resultaten wordt een begeleidingsplan opgesteld. Na deze begeleiding vindt een tweede screening plaats met dezelfde tests. Wanneer de leerling onvoldoende groei laat zien tussen beide afnames, wordt de leerling, met toestemming van ouders, aangemeld voor dyslexieonderzoek bij Driestar Educatief. De ouders en school betalen ieder de helft van de kosten.

Aanmelding
RT is onderdeel van de basisondersteuning en voor alle leerlingen toegankelijk. Voor de aanmelding is toestemming nodig van leerling en ouders. Aanmelding vindt plaats door de mentor. Het aanmeldingsformulier geeft informatie over gesignaleerde achterstanden en de hulpvraag van leerling, mentor en ouders. De RT coördinator zorgt ervoor, dat de aangemelde leerling wordt toegewezen aan een remedial teacher. 
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV