A A A zoek »
Leerling hulp team (LHT)
Het Leerlinghulpteam (LHT) wil er zijn voor leerlingen die het moeilijk hebben en daarover met iemand willen praten

Wat doen en kunnen wij?
We willen als laagdrempelig aanspreekpunt functioneren. Leerlingen kunnen met alles wat hen bezig houdt bij ons komen. Bijvoorbeeld als er sprake is van rouw, verdriet, somberheid, geloofsvragen, (seksuele) identiteit of (nare) gebeurtenissen. Het leerlinghulpteam is er voor de leerling maar we zijn geen professionele hulpverleners. 

Wanneer de problematiek onze kennis en ‘kunnen’ te boven gaat, zal daar met de leerling en met de ouder(s)/verzorger(s) over gesproken worden en kan indien nodig doorverwezen worden naar externe hulp.

Wie zitten er in het Leerlinghulpteam?
Per vestiging zijn er een aantal docenten lid van het LHT waarbij de coördinatie berust bij één persoon. Alle leerlingen ontvangen aan het begin van het cursusjaar een folder met daarop de namen van de desbetreffende mensen. Ook de mentor weet de namen van de LHT-ers.

Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV