A A A zoek »
Anti pesten
De Anti Pest Commissie houdt zich bezig het voorkomen en het tegen gaan van pesten. Ze wil er zijn voor jongeren om het pesten te stoppen.

De Anti Pest Commissie
Per vestiging is er een Anti Pest Commissie, bestaande uit aantal docenten en een 
conciërge. Deze personen zijn tevens het meldpunt voor pestgevallen. 

Het meldpunt pesten: “Helden melden!”
Wanneer pesten wordt gesignaleerd is het belangrijk dit zo snel mogelijk te melden. Het is belangrijk om te beseffen dat het melden van pesten geen klikken is, maar juist een heldendaad. Het zwijgen moet doorbroken worden om erger te voorkomen.

Melden kan op de volgende manieren:
Mailen: leerlingen, ouders en docenten kunnen een pestgeval melden via              pesten@pieterzandt.nl. 

Telefonisch melden bij één van de leden van het meldpunt pesten 
Persoonlijk aanspreken van een lid van de Anti Pest Commissie.
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV