A A A zoek »
VMBO
Bovenbouw

Na de onderbouw kiezen leerlingen voor een leerweg. Een leerweg is een samenhangend onderwijsprogramma dat de leerlingen volgen.

Leerlingen gaan kiezen uit een aantal leerwegen:
  • een basisberoepsgerichte leerweg (inclusief leerwerktraject);
  • een kaderberoepsgerichte leerweg;
  • een gemengde/theoretische leerweg.
Bij elke leerweg kan gekozen worden uit drie sectoren:
  • sector economie;
  • sector techniek;
  • sector zorg en welzijn. 
Elke sector kent een aantal verplichte algemene vakken.

In de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg volgen de leerlingen naast de algemene vakken een beroepsgericht programma uit een van de afdelingen bouwtechniek, elektrotechniek, metaaltechniek, administratie, handel/administratie, handel/verkoop of verzorging.
 
In de gemengde/theoretische leerweg in klas 3 volgen de leerlingen naast de verplichte algemene vakken ook een beroepsgericht programma. Zij kiezen uit bouwbreed, metalektro (een combinatie van metaaltechniek en elektrotechniek), verzorging of handel en administratie (een combinatie van handel/verkoop en administratie.

De aansluiting van de leerwegen in het vmbo op de opleidingen in het mbo is als volgt:
  • de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo sluit aan op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2).
  • de kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg in het vmbo sluiten aan op de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4).
Leerlingen zullen, met het oog op vervolgopleiding of arbeidsmarkt, zelfstandig moeten leren werken. Ook zullen leerlingen, naast kennis, over voldoende vaardigheden moeten beschikken.

Leerwerktraject
Leerlingen in de basisberoepsgerichte
leerweg, die moeite hebben met de theorie en juist wel een praktijkgerichte instelling hebben, kunnen in de vierde klas een leerwerkroute volgen. Zij volgen een programma met minder algemeen vormende vakken en meer stageactiviteiten. Deze leerlingen worden opgeleid voor het diploma basisberoepsgerichte leerweg- leerwerktrajecten. Hun leertraject is gekoppeld aan een vervolg in het Regionaal Opleidingscentrum (ROC), niveau 2.
Teamleiders

dhr. C.M. van Eckeveld

Zorg en Welzijn / Economie

dhr. L. van Wijngaarden

Techniek

dhr. S.S. Kroon

bovenbouw Mavo/GTL Kampen

dhr. E. Spaan

bovenbouw Mavo/GTL Staphorst
 

dhr. G. de Ronde

bovenbouw Mavo/GTL Urk
Overgangsnormen
 Title 
Overgangsnormen leerjaar 1 en 2Download
Overgangsnormen van 3 naar 4 havo/vwo/gymn Download
Overgangsnormen bovenbouwDownload
Overgangsnormen gymnasium onderbouwDownload
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV