A A A zoek »
Praktijkonderwijs

Sterk naar werk

 

Als je het lastig vindt om te leren, is er het praktijkonderwijs: leren door te doen. Meer dan de helft van je schooltijd volg je praktijkvakken of loop je stage in een bedrijf of een winkel. We leiden je op voor een echte baan, begeleid werk of een vervolgopleiding. We vinden het ook heel belangrijk dat je zelfstandig kunt zijn. We leren je ook hoe je op jezelf kunt wonen en hoe je op een leuke manier je vrije tijd kunt doorbrengen.

Je kunt kiezen uit vier richtingen (sectoren) waarin je wilt gaan werken of verder leren. Dat zijn: Techniek, Groen, Horeca en Zorg en Welzijn.

Je krijgt bij ons de mogelijkheid om certificaten of cursussen te halen zoals bijvoorbeeld basisveiligheid, heftruckcertificaat, tractorrijbewijs, lassen, EHBO of autotheorie. Zo laat jij zien dat je goed voorbereid aan de slag wilt. Ook is het mogelijk om het praktijkonderwijs af te sluiten met een ENTREE opleiding zodat je eventueel een vervolgopleiding kunt doen op het MBO.


Europese subsidie
Onze school maakt, samen met andere scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs uit de arbeidsmarktregio Zwolle, gebruik van de subsidiemogelijkheden van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze subsidie, bestemd voor leerlingen vanaf 15 jaar, is bedoeld om de leerlingen in een vroeg stadium ervaring te laten opdoen met praktische vaardigheden. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat schoolverlaters een soepele overgang maken van school naar een plek op de arbeidsmarkt. De subsidiabele activiteiten hebben grotendeels betrekking op de diverse binnen- en buitenschoolse stages en de praktijkgerichte vakken/cursussen in de richtingen koken, techniek, zorg & welzijn en groen.

Met de bovengenoemde activiteiten sluit de subsidieaanvraag aan op de visie van de school om door middel van diverse activiteiten en stages de leerlingen op maat praktijkgerichte (arbeids)vaardigheden bij te brengen.

ESF investeert in jouw toekomst!
rennenslider3bakken
Teamleider

dhr. D. van Garderen

Praktijkonderwijs, cluster 4 
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV