A A A zoek »
Gymnasium
Voor wie is dit gymnasium bedoeld?

Kenmerken gymnasiumleerlingen:

 • Inzicht: je begrijpt snel moeilijke taken
 • Creativiteit: je verzint problemen en vindt het leuk om ze op te lossen
 • Motivatie: je hebt de wil en de volharding om je taak af te maken
Om in aanmerking te komen voor toelating moet je in principe voor alle onderdelen van het CITO-volgsysteem een A hebben voor het gemiddelde van M6, M7 en M8. En er wordt verwacht dat je een motivatiebrief schrijft.

Wat maakt het gymnasium op de Pieter Zandt écht anders?

 • Je zit in een klas met alleen gymnasiasten
 • Je krijgt les van een team van gymnasiumdocenten
 • Het is meer dan alleen atheneum met Latijn en Grieks: bij álle vakken word je uitgedaagd om zelf denkstappen te maken
 • Je krijgt vakken die je niet op het atheneum krijgt zoals filosofie, technisch ontwerpen en er is speciale aandacht voor creatieve vakken
 • Er is veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling:
  • studievaardigheden
  • sociale vaardigheden
  • presentatievaardigheden
 • Je kunt kiezen voor modules als extra verdieping
 • Je krijgt projecten aangeboden waarin verschillende vakken samenwerken
 • Er wordt gewerkt met Versterkt Talen Onderwijs (VTO). Zo krijg je bij Engels de Cambridge-methode, bij Duits GOETHE en bij Frans DELF. Deze vakken kunnen in klas 3 met een certificaat worden afgesloten.

A. Niveau-vereisten

De gymnasiumleerling is minimaal een vwo-leerling. Dat betekent dat in het CITO- volgsysteem het gemiddelde van M6, M7 en M8 een A is voor:
 • Technisch lezen *
 • Spelling *
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen en wiskunde
 • (Indien van toepassing: Engels) *

B. Toelatingsprocedure

 • Op het aanmeldingsformulier geven de ouders aan dat ze hun kind voor het gymnasium aanmelden
 • De leerkracht van groep 8 geeft een onderbouwd gymnasiumadvies
 • De leerling schrijft een brief met zijn of haar motivatie voor het gymnasium
 • De leerling voert een gesprek met de PZ-toelatingscommissie

C. Selectiecriteria

Een leerling wordt toegelaten, als:
 • er een onderbouwd positief gymnasiumadvies is van de basisschool
 • het gemiddelde van M6, M7 en M8 een A is *
 • de PZ-toelatingscommissie een positief advies geeft na een gesprek met de leerling

De toelatingsprocedure wordt begin mei afgerond. * Leerlingen met een lagere score dan A bij technisch lezen / spelling / Engels worden besproken.
Vaklessen gymnasium

Elk jaar bieden wij in Kampen een aantal voorbeeld-gymnasiumlessen aan voor eventuele toekomstige gymnasiasten. De lessen zijn gepland op de woensdagen 5 en 12 februari van 13.30 tot 15.30 uur.

Je moet je melden bij de ingang waarboven de letters staan: praktijkonderwijs.

De bedoeling is dat je per middag twee verschillende vaklessen volgt. Je kunt je per woensdagmiddag inschrijven. Het is dus niet verplicht om alle twee de middagen te volgen.

Op deze manier kun je je een beter beeld vormen van het gymnasium en te weten komen of het bij je past. Aanmelding kan via de website www.pieterzandt.nl.

Aanmelding voor de eerste middag op 5 februari is uiterlijk op vrijdag 31 januari.

Vervoer naar Kampen en weer terug naar huis moet je zelf regelen.

We hopen je hiermee te helpen om nog beter een keus te maken.

 

Presentatie
Documenten
Inloggen | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV