Incident

Incident

25 november 2022

Vervolg op de melding van het geweldsincident

Graag willen we nog voor het weekend terugkomen op het geweldsincident van afgelopen dinsdag 22 november 2022. Er zijn naar aanleiding van de beelden en de brief vanuit de school veel reacties binnengekomen. Afkeurende reacties voor de harde klap die werd uitgedeeld. Ook opmerkingen over wat eraan voorafging. Wie is nu dader en wie is slachtoffer? Uit onderzoek is gebleken dat beide leerlingen verwijtbaar gedrag hebben laten zien. Gelukkig zien ze dat ook allebei in en hebben dat naar elkaar toe uitgesproken. Samen met hun ouders is op school alles uitvoerig besproken en opgelost. Er blijkt ook geen sprake van blijvend letsel.

Samen met alle leerlingen is afgelopen week gesproken over dit incident. Geweld keuren we ten allen tijde af. Maar ook met plezier toekijken is af te keuren. Dat geldt ook voor het maken en verspreiden van filmpjes. We worden opgeroepen om vanuit naastenliefde ieder ander te respecteren en te steunen. Wie durft dan te zeggen zonder schuld te zijn? Dan hebben we allemaal deze week een les geleerd en heb je weinig behoefte meer om met een beschuldigende vinger naar een ander te wijzen .

We hebben in de afgelopen dagen het onderzoek afgerond. Er is contact geweest met alle betrokkenen. Ook met de politie en de Onderwijsinspectie. Wat we tot nu toe hebben gedaan en van plan zijn te doen wordt door hen gesteund. We zullen passende maatregelen nemen. Niet alleen in de afronding van dit incident, maar ook om herhaling te voorkomen. Veiligheid voor alle leerlingen en personeelsleden vinden we buitengewoon belangrijk. Het is een basisvoorwaarde voor elke leer- en leefgemeenschap.


22 november 2022

Hierbij informeren we u over een ernstig incident dat zich vandaag, dinsdag 22-11-2022, op onze school in Kampen heeft voorgedaan. Het betreft een geweldsincident tussen twee leerlingen. Een andere leerling heeft daarvan een filmpje gemaakt en gedeeld. Als school zijn wij geschokt door deze gebeurtenissen. Wij vinden het erg verdrietig dat een dergelijke situatie zich heeft voorgedaan. God roept ons ertoe op het goede voor onze naaste te zoeken. Geweld past hier niet bij en verspreiding van deze beelden ook niet.

Wij zijn direct gestart met een grondig onderzoek. De beide direct betrokken leerlingen zijn gedurende het onderzoek niet op school. Wij beraden ons op nadere stappen. Er lijkt gelukkig geen sprake te zijn van letsel.

Wilt u met uw kind in gesprek gaan over wat er is gebeurd en hoe er op zon onverwachte situatie gereageerd dient te worden? We vragen u samen met uw kind te bidden voor de beide leerlingen, voor de leerlingen die er ooggetuige van waren en voor de hele school.

We willen dat de Pieter Zandt een plek is waar leerlingen veilig zijn en waar iedereen die in moeilijkheden verkeert op hulp kan rekenen. Morgenochtend zal er bij de dagopening aandacht worden besteed aan wat er is gebeurd en spreken de docenten met de leerlingen hierover. Laten we allen lessen trekken uit dit nare incident door het gesprek erover aan te gaan.

Wilt u hierover iets kwijt, neem dan contact op met ondergetekende via email bestuurder@pieterzandt.nl of via telefoonnummer 038 – 8700800.

Met vriendelijke groet,

mede namens directeuren en teamleiders,

drs. J. van Putten

bestuurder

 

Locatie Kampen

Locatie Urk

  • Vlechttuinen 6

  • 8322 BA Urk

  • Tel: 038 8700800

Locatie Staphorst

  • Achthoevenweg 3

  • 7951 SK Staphorst

  • Tel: 038 8700800

Locatie IJsselmuiden

  • Grafhorsterweg 53

  • 8271 CB IJsselmuiden

  • Tel: 038 8700800